Infill / onfill

Christianshavn Skole ligger i en mycket urban del av Köpenhamn, där befintliga husblock och historiska hänsyn gör det svårt att hitta plats för utbyggnader. När skolan skulle byggas ut med ny grundskola och fritidshem var det nödvändigt att bygga vidare på den befintliga strukturen.

Troldtekt träullsplattor säkerställer bra akustik i skolarkitektur
Photo: Stamers Kontor / Helene Høyer Mikkelsen, architect

Skolan på Prinsessegade, precis mittemot Christiania, är just nu föremål för en större ombyggnation och renovering, men ”annexet” är färdigställt och har redan fått flera smeknamn. Ovanpå den befintliga gymnastiksalen ut mot gatan har man uppfört tre våningsplan, och därmed förlängt blockstrukturen ut över gymnastikbyggnaden så att en innergård har bildats, nu förvandlad till lekplats.

Önskemålet har varit att byggnaden i största möjliga utsträckning skulle smälta in i stadsbilden, och med fasadbeklädnad i tombak kommer fasaden också successivt att patineras och ändra karaktär. Byggnadens särskilda läge har utnyttjats fint genom att utsikten mot gatan har ramats in i lokalerna, och på samma sätt har man skapat god kontakt med lekplatsområdet på bakgården.

Intensivt bruk
Den nya utbyggnaden, som kan beskrivas som en infill och en onfill på samma gång, rymmer lokaler för grundskola och fritids. Därutöver används byggnaden av kvällsskolorna. Byggnaden har uppförts med ambitionen att skapa en vänlig byggnad som samtidigt är robust. Trapphuset ger ett mycket avskalat intryck, som dock mjukas upp av Troldtekt akustikplattor och eleganta detaljer.

Troldtekt akustikplattor har använts i alla rum för att säkerställa en god akustik och samtidigt en varm och vänlig atmosfär. Med robusta material både inne och ute har Rubow Arkitekter införlivat annexet i en urban och upplevelsebaserad inlärningsmiljö som sätter sina egna spår i den historiska stadsdelen.