City Campus Aalborg

City Campus Aalborg utgör ramarna för inspiration och innovation bland elever och anställda på Aalborg Universitet. Den nya byggnaden är en del av utvecklingsplanen för området vid hamnen i Aalborg, som är ett attraktivt och aktivt område för stadens invånare.

Troldtekt City Campus Aalborg
Photo: Martin Schulz

Visionen för projektet är en byggnad som skapar intern synergi mellan de olika utbildningarna och samtidigt blir till nytta för alla invånare i Aalborg. Campusbyggnaden ligger runt ett stort atrium och en stor, sydvänd utomhusgård. Den har flera stora glaspartier, som gör aktiviteterna inomhus synliga för omgivningen, och skapar sammanhang mellan de inre och de yttre aktiviteterna kring gården.

Det offentliga atriumet inrymmer utställningslokaler, matsal och hörsalar. Gården ska uppfattas som ett nytt slags stadsområde, som bl.a. kan användas för konserter, utomhusbiograf, föreställningar, utställningar samt för att skapa stora arbetsmodeller i en levande studiemiljö nära verkstäderna.

Byggnadens bottenvåning, som är öppen för allmänheten, är vänd både mot staden och mot hamnen. Staden och hamnen binds samman eftersom byggnaden ingår i nya och naturliga kvarter och skapar nya, allmänna uppehållsplatser och stadsrum. Dessutom är överdelen av den mörkgrå och snett avskurna byggnaden anpassad till både hamnens och stadens skala.

Byggnaden rymmer 900 studerande och fasta medarbetare och forskare på utbildningarna för Arkitektur & Design, Medialogi, Humanistisk Informatik och Art & Technology.

Huset inrymmer bl.a. ritkontor, hörsal för 250 personer, Avatar medielaboratorium, tv-studio, redigeringsrum samt ateljéer och träverkstäder.

Nya City Campus Aalborg är ett resultat av Aalborg kommuns stora satsning på utbildning och är placerad ut mot hamnen mellan två block med bostäder för ungdomar, Utzon Centret och nya Musikens Hus av Coop Himmelb(l)au.

Text: Henning Larsen Architects