Modern skola på gammal grund

När Djurängsskolan i det natursköna området norr om Kalmar skulle byggas om fick ledningen och personalen vara med och sätta sin prägel på projektet. Resultatet är en skola i hållbara material och klara färger, och med god akustik.

Ljudabsorberande träullsplattor från Troldtekt används ofta som akustiktak i skolor och utbildningsinstitutioner
Photo: Bara Bild

Efter tre och ett halvt år i exil på en närliggande skola har elever och lärare nu återvänt till sin egen skola, som har fått ett helt nytt utseende. Den gamla Djurängsskolan har jämnats med marken och en ny skola har byggts från grunden. Den nya skolbyggnaden har ritats av Kalmarbaserade Tengbom Arkitekter och har modern inredning med stora, öppna rum och ytor.

Naturmaterial och klara färger
Djurängsskolan har en vision: den ska vara en trygg och modern inlärningsmiljö för alla elever. En inlärningsmiljö som inte bara främjar barnens inlärning och fysiska aktivitet, utan också deras allmänna välbefinnande. Därför har både skolledningen och lärarkåren haft stort inflytande på den nya skolbyggnadens utformning.

Skolan består av tre asymmetriska längor som omger en stor skolgård. Här kan eleverna vistas på olika lek- och aktivitetsområden där deras motorik stimuleras genom lek och rörelse.

Skolan är byggd av miljöklassade material, bland annat Troldtekt akustikplattor. Ytterväggarna består av grått tegel och fönsterkarmarna är signalgula. Den distinkta färgen återkommer på skolans insida, där pelare, räcken och ledstänger har samma gula färg. Varje undervisningslokal har sin egen färg, och leken med färger fortsätter ut i korridorerna, där stora skåpväggar markerar olika zoner genom sina blå, röda, gula, orange respektive gröna dörrar. I de flesta gång- och uppehållsytor har väggarna klätts med trä.

Ro att lyssna och lära
I den nya skolan går elever från förskoleklass upp till 6:e klass. Aktivitetsnivån är med andra ord hög, och i såväl undervisningssalar som gång- och uppehållsutrymmen läggs därför stor vikt vid att hålla nere ljudnivån så mycket som möjligt. Alla måste till exempel gå i strumplästen, vilket även förbättrar hygienen på skolan.

Dessutom har skolan inretts med ljuddämpande material. Bland annat har alla tak i korridorer och klassrum klätts med vitmålad Troldtekt med extremt fin struktur.