Brottytor som inspiration

Forskarna på DTU Campus i Lyngby har fått en ny byggnad för arbetet med geologiska och geotekniska experiment under avdelningen DTU BYG. Byggnaden i glas ger inblick i aktiviteterna.

Akustiktak från Troldtekt i utbildningsinstitution
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

DTU är ett område i konstant förändring och expansion. I designen för den nya byggnaden 129 har man omvandlat de traditionella glasgångarna till en verklig byggnad, som samtidigt binder samman de tegelgula längorna (B118 och B119). En byggnad där båda fasaderna utgörs av glaspartier signalerar också öppenhet, och den synliga yrkesverksamheten är ett plus för den levande miljön på platsen.

Byggnad 129 är en ny tolkning av platsens arkitektur och smälter samtidigt in i det gröna rummet och i helheten. Laboratoriebyggnaden har byggts med laboratorier ut till glasfasaderna och ett mellanliggande rum för passage genom byggnaden, och ner till nedre plan via en central trappa.

Arbetsro
Här arbetar man med geologisk och geoteknisk forskning, vilket också präglar platsen genom de många pågående processer som är synliga från gångzonen. Trappan har en varm, gul färg och är det enda inslaget av färg i den annars mycket enkla laboratoriemiljön. Runda takfönster över trappan ger en fin variation till rummets belysning. Övriga material är betong, grå linoleum och grå Troldtekt romb akustikplattor.

Som helhet har man i första hand använt färger och strukturer som ska ge associationer till geologi, jord och brottytor. Troldtekt akustikplattor är en naturprodukt med unika ljudabsorberande egenskaper. Rombformen på plattorna ger taket en särskild karaktär, som kan uppfattas som en diskret dekoration eller som en förenande yta som får laboratorierna och gångzonen att flyta samman.