Troldtekt, Ellekilde Skola
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect MAA