Pelarskog med gläntor

I Haderslev Syd har man byggt en ny grundskola som på flera plan är visionär. För det första har byggnadens system av pelare och bjälkar samt fasader byggts i trä. Det gör att skolan med sina 6 500 kvadratmeter är en av Danmarks största träkonstruktioner på senare tid. För det andra bygger den pedagogiska inriktningen på nyzeeländska principer om ett individanpassat lärande och flexibla, öppna lärmiljöer.

Akustiktak från Troldtekt i skolbyggnad
Photo: Thomas Mølvig, arkitekt. Niels Nygaard, fotograf.

Det är Arkitema som – i nära samarbete med ingenjörsfirman Sloth Møller och övriga rådgivare – har ritat skolan, med stor inlevelse och omsorg om både helhet och detaljer. Själva huvudidén är i princip en skog av pelare som integrerats i ett fast modulsystem. Några av ”skogens” träd är ”fällda”, vilket skapar gläntor med högt i tak och vackra ljusinfall. På andra ställen förekommer mer förtätade rum och grottliknande gömställen. På samma sätt som ute i naturen.

Små världar

Den nya skolan är indelad i 7 enheter, en enhet per årskurs från klass 0 till 6. En enhet är en varierad lärmiljö för maximalt 70 barn i samma årskurs. Den består av ett flertal väldigt olika rum, med allt från läshörnor till mångfunktionella verkstadszoner. Den varierande lärmiljön ger en uppsjö av möjligheter som inte kan erbjudas i samma utsträckning i en mer traditionell skolbyggnad.

Omställningen från klassrumsundervisning till årskursundervisning i alla ämnen utgör en av hörnstenarna. Övriga hörnstenar är fokus på rörelse för alla, hälsosam mat och hållbarhet samt att naturen ska vara lättillgänglig. ”Lärandet ska vara lika enkelt och naturligt som att andas”, säger rektorn Karsten Rudbeck.

Arkitekturen matchar den höga ambitionsnivån och gör de fysiska ramarna i Erlev Skole helt optimala. Det är ett nöje att uppleva den stora mångfalden av rum, som binds ihop med flytande övergångar. Även den akustiska miljön håller högsta klass, med en omfattande användning av vitmålade Troldtekt akustikplattor i fin struktur.

Pernille Svendsen – assisterande partner och segmentchef på Arkitema Learning – är särskilt nöjd med akustiklösningen:

”Personligen tycker jag att Troldtekt-taken gör sig bra mot träkonstruktionerna och de olika inredningselementen i trä. Troldtekt tillgodoser både ett akustiskt behov och matchar väl skolans övergripande designuttryck. En fördel är att plattorna har en yta som är lite grövre. Skolan ska inte se alltför fin och polerad ut utan får gärna signalera att den tål att användas: att man hänger upp, ställer fram och flyttar runt saker efter behov. Här finns plats för förändring.”