Nybyggd byskola i naturens egna material

I Flesberg väster om Oslo har barnen fått en helt ny, modern skola. Flesbergsskolan är byggd i skärningspunkten mellan innovativa och miljövänliga lösningar, och här står trämaterialen i centrum.

Troldtekt-undertak skapar god akustik på norsk skola ritad av SPINN Arkitekter
Photo: SPINN Arkitekter

Den nya skolbyggnaden ligger omgiven av tät skog, och med sitt träklädda yttre framstår den närmast som en naturlig fortsättning av naturen runtomkring.

Sedan Flesbergsskolan stod klar 2019 har de 450 eleverna i årskurs 1 till 10 tillbringat skoldagarna i en toppmodern lärandemiljö som håller högre klass än de flesta andra skolor. Flesbergsskolan nominerades till utmärkelsen Årets norska skolbyggnad 2020 som evenemangs- och konferensbolaget Nohrcon står bakom.

Innovativ och miljövänlig

Flesbergsskolan är byggd i massivt trä och har en yta på 8 500 kvadratmeter, inklusive både sporthall och simhall. Den har ritats av SPINN Arkitekter med Flesbergs kommun som uppdragsgivare.

Ända från början har målet varit att skapa en skolmiljö som med innovativa och miljövänliga lösningar sätter en helt ny standard för skolbyggnader. På hela skolan används Troldtekts akustiktak som skapar god akustik.

– Vi har fokuserat på naturmaterial, främst trä. Troldtekts produkter passade därför perfekt ihop med de övriga materialen till Flesbergsskolan, säger arkitekten och projektledaren Kristine Palmgren från SPINN Arkitekter.

I lokalerna för praktiska ämnen behövde taket vara åtkomligt, och Troldtektplattorna monterades därför som ett nedpendlat och löstagbart undertak, tillägger hon.

Ett naturligt centrum

Skolan består av fyra sektioner avdelade med stora glaspartier. Två av sektionerna rymmer lokaler för olika årskurser, medan de andra två utgörs av simhallen respektive idrottshallen.

Mittemellan de fyra sektionerna ligger centralrummet, som är skolans hjärta. Det fungerar som både huvudtrappa, bibliotek, spelcentral, informationstavla och gemensam matsal. Rummet används även vid lokala kultur- och idrottsevenemang.

Som en del i hållbarhetsarbetet används hybridventilation och överskottsvärme från simbassängen återvinns.