Den kreativa fabriken

Flowfactory ligger i Haderslevs hamn och smälter in i den tidigare industriella miljön tack vare sin arkitektur i råmaterial. Man har använt placeringen nära vattnet maximalt och utnyttjar dagsljuset i utbildningslokalerna.

Troldtekt, FlowFactory
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Även inomhus är de arkitektoniska lösningarna anmärkningsvärda och visar på inspiration från både tekniska och industriella byggnader. Flowfactory är en del av VUC SYD i Haderslev, och har en 2-årig HF-utbildning med fokus på kreativa, digitala lösningar. Byggnaden är strikt uppbyggd med ett atrium närmast den eleganta huvudtrappan. Gatuplanet inrymmer Danmarks enda projektorganiserade HF-skola med fokus på digital kreativitet och entreprenörskap. På första våningen  ligger VUC Syds centrum för e-learning. På andra våningen finns en mycket flexibel arbetszon avsedd för innovativa processer och för samarbete mellan utbildning och företag. Hela huset är utformat för att förenkla en flexibel och modern verklighetsnära utbildning. Från alla våningar finns utgångar till en stor terrass eller takterrass. Skolan har fått priset ”Årets skolbyggnad 2017” för sina fysiska ramar, som stödjer inlärning och gynnar flöde och kreativitet i elevernas arbete.

Struktur i taket
Överallt i flowfactory hittar man en genomtänkt design i inredningen. Utbildningsmiljön är informell med många olika typer av arbetsplatser. I samma rum kan man hitta plankbord med höga stolar och väggfasta soffor med mjuka dynor och tillhörande fast installerade datorer. Det finns möjlighet att arbeta i stora eller små grupper, eller helt ensam. Torben Sørensen, arkitekt och partner hos ZENI Arkitekter, berättar att akustiken har stått i fokus vid inredningen. Ett viktig del är utformningen av taket, som ska vara både ljudabsorberande och ett byggelement med struktur och rytm. Troldtekts tak har kompletterats med Troldtekts bafflar, alltså skivor som hänger ned från taket med jämna mellanrum. Bafflarna tillverkas på plats som en sandwich-konstruktion av en kryssfanerplatta mellan två halva Troldtekt-plattor. Den ökande mängden Troldtekt, och det mellanrum de skapar, ger ökad ljudabsorption. Mellanrummen är väl utnyttjade för nedhängande belysningar, ventilation och andra byggelement som normalt förstör den jämna takytan. Troldtekt-bafflarna är snedskurna i ändarna, vilket ger taket som helhet ytterligare struktur.