En mästerlig byggnad i chokladbrunt

Utbildningscentret Frastanz-Hofen i västra Österrike, som ritats av italienska Pedevilla Architects, förenar flera avdelningar under ett och samma tak och är ett mästerligt exempel på hållbart byggande.

Photo: Gustav Willeit, La Villa in Badia, Italy

Med sin helt chokladfärgade fasad samt entrétak, fönster, markiser och förgård i samma färg är den nya byggnaden, som kostat nästan 20 miljoner euro, i den österrikiska staden Frastanz en riktig arkitektonisk juvel. Färgen, som också återfinns på många väggar inne i byggnaden, är avsedd att ge hela huset en jordig, mineralisk känsla. Den har bland annat tilldelats den österrikiska statens pris ”Arkitektur och hållbarhet” 2021 och är ett mästerligt exempel på hållbart byggande och ett framgångsrikt genomförande av ett innovativt pedagogiskt koncept.

Kommunikativa pedagogiska miljöer

Grundskolan Hofen i Frastanz hade byggts på 1950-talet och uppfyllde inte längre de nuvarande kraven på modern pedagogik. Dessutom hade den redan byggts om en gång 2011. Utifrån ett koncept som utvecklats gemensamt av lärare och pedagoger har nu en gemensam plats för barnomsorg, förskola och grundskola skapats som är helt unik.

Den nya byggnaden består av fyra flyglar med dubbla sadeltak och passar väl in i den renoverade befintliga byggnaden och erbjuder plats för klassrum, lekrum och arbetsrum samt flera musiksalar. Individuella inlärningskluster är placerade runt centrala gemensamma områden och möjliggör kommunikativt utbyte inom de olika avdelningarna.

Ljust trä som naturligt designelement

I rummen flödar ljuset in och användningen av naturmaterial som ljust gran-, tall- och lönnträ på många golv, tak och väggar skapar en behagligt varm atmosfär. Det ljusa träet användes också för karmarna till de stora fönstren som delvis går från golv till tak samt för trappor och möbler och bildar en effektfull kontrast till de vita och chokladbruna kalkputsade väggarna. Genom att använda trä som en avgränsning mellan väggar och tak betonas den nya byggnadens karakteristiska gavelform i rummen. De ljusa Troldtekt akustikplattorna i taken är inramade av trä, har infälld belysning och avrundar det övergripande inredningskonceptet.