Troldtekt, Fredensborg Skola
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect