Gavelhus på markplan 

Bakkefløjen är Frederiksborgs stadsskolas förskoleklass, som ligger ensam mellan skogen och skolans amfiscen. Den nya byggnaden kännetecknas av att den är uppförd i trä, men även gavlarna är anmärkningsvärda och kännetecken för den befintliga skolan.

Troldtekt träullsplattor säkerställer bra akustik i skolarkitektur

Med ett vackert läge med skogen som bakgrund ligger förskolans 12 lokaler, HFO och ett par specialistlokaler fördelade på fyra gavelbyggnader med två våningar. Mellan klassrummen finns små grupprum och mitt i byggnaden ligger ett anslutningsrum som är dubbelt så högt och som bildar axel med lokalerna på båda våningarna, men även med skogen och amfiscenen på den motsatta axeln. Stora glaspartier öppnar upp byggnaden och ger dagsljus till aulan och de omgivande korridorerna.

Bygget är ett pilotprojekt för Hillerød kommun när det gäller hållbart byggande och har nominerats till Årets skolebyggeri 2023, där fackjuryns bedömning var: "En mycket genomtänkt byggnad där man har tänkt på bra pedagogiska och didaktiska ramar."

Genomgående trä

För att uppnå ett hållbart byggande med effektivt energiutnyttjande och ett bra inomhusklimat har byggnaden uppförts i CLT-element som primär konstruktion. Trä har också använts på fasaderna och i taken, som levererats av Troldtekt. Man har valt Troldtekt akustik Plus, där det ingår extra isolering och träet i plattan är FSC®-certifierat. Troldtekt fungerar också bra som ett genomgående material som förbinder våningar och olika typer av rum.

På ovanvåningen sluttar taket, samtidigt som vissa väggar är snedställda, vilket ger våningen en skulpturell rumsupplevelse. I klassrummen på ovanvåningen går fasadens lister ner framför det översta av fönstren, vilket ger extra dagsljus utan att blända.