Frederiksborg Gymnasium & HF

En ny fristående flygel är en tydlig signal till omvärlden om att Frederiksborg Gymnasium är ett modernt och utåtriktat ställe, där de kreativa ämnena prioriteras.

Troldtekt, Frederiksborg Highshool
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Frederiksborg Gymnasium & HF har en lång historia – Thomas Kingo tog examen här och många andra berömda personer har gått på skolan efter honom. De nuvarande byggnaderna är från mitten av 1950-talet och ligger vid Teglgårdssøen i Hillerød, men också nära Hillerød Station. De vackra röda byggnaderna rymmer över 1 000 elever och man har samlat de kreativa ämnena i en fristående flygel nära entrén och därmed utvidgat skolområdet. Byggnaden har en vacker trappkonstruktion i vit betong och takfot i glas, som bildar en yta där eleverna kan umgås. Byggnadens arkitektur präglas också av större synlighet, eftersom entrén och gaveln mot vägen är i glas. Även huvudtrappan är placerad i en glasbyggnad, som knyter ihop byggnadens två huvudkroppar. Byggnaden i övrigt har en fasad med mörka tegelstenar, som skapar tyngd och materialkänsla. De äldre byggnaderna från 1950-talet är också i tegel med fina detaljer, men i den nya moderna flygeln spelar teglet en helt annan roll.

Lugn och ro för undervisning
Entréplanet är öppet med en foajé mot gatan och en stor sal som används som hörsal eller till teater. Foajén med ett fint granitgolv används ofta för att ställa ut elevernas kreativa arbeten. Trapprummet är grafiskt och Kirstine Roepstorff har utsmyckat den vita väggen på ett inspirerande sätt, som ger rummet en helt egen identitet. Solgul linoleum är nu det genomgående golvmaterialet, som matchar stolarna i undervisningslokalerna. Taken är vita Troldtekttak. I korridorerna har man valt små, runda ljusarmaturer medan undervisningslokalerna har stora avlånga armaturer. På första och andra våningen finns det två undervisningsrum på varje våning som är anpassade till olika ämnen. På första våningen har man inrett för mediaundervisning med sex tillhörande små arbetsrum.

Musiken i framsätet
Musikundervisningen ligger i en fristående sidoflygel som binds samman med första våningen, som ligger i anslutning till terrängen. Den mindre byggnaden har sneda vinklar, vilket har betydelse för ljudet i rummet, och är samtidigt klädd i skiffer för att understryka dess självständighet. Här har man både inrett en stor lokal för en klass men också mindre övningsrum med instrument. Musikundervisningen är också skild från resten av flygeln för att isolera ljudet. Här har man också använt Troldtekttak i den utsträckning som behövs för att ljudet ska dämpas korrekt. Byggnaden är på många sätt fint och modernt inredd för de speciella behov som de kreativa ämnena har. Arkitekturen invändigt är mycket enkel och rofylld med enhetliga ytor, som ger plats för ljud och bilder. Det gula golvet och de stora fönsterpartierna ger rummet en känsla av föränderlighet. Strukturytor som tegel och Troldtekt mot glas är också ett välkänt arkitektoniskt tema i nyare byggnader, som på Frederiksborg Gymnasium är en mycket precis och viktig del av husets uttryck.