Nybyggd grundskola med fokus på ”den lilla skolan i skolan”

Frederiksværk skola i Danmark förenar elevernas behov av mindre enheter med underhållsfria material och ett hälsosamt inomhusklimat. Kjaer & Richter har ritat skolan där med Troldtekt tak i naturträ ingår i designen.

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i skolor och utbildningsinstitutioner

Halsnæs kommun i Danmark har gjort den största anläggningsinvesteringen i kommunens historia med 133 miljoner kronor till en ny grundskola, Frederiksværk skola. Den gamla skolbyggnaden i Frederiksværk var sliten och kostnaderna för en renovering låg på samma nivå som för att bygga en ny skola. Därför föll valet på en ny grundskola enligt dagens krav och standarder.

Arkitektbyrån Kjaer & Richter har ritat Frederiksværk skola, som stod färdigt i början av 2023, och skolan var dessutom bland de nominerade till utmärkelsen Årets Skolebyggeri 2023.

Skolbyggnaden sträcker sig över 6 650 kvadratmeter och har plats för elever från klass 0–9, fördelat på två spår, samt en multisal, integrerat SFO och klubb.

Arkitektoniskt är skolans rumsliga disponering, sammanhang och närhet en stor styrka. I den gamla skolan låg faciliteterna och ämnesrummen mer utspridda, men i den nya skolan samlas alla funktioner i en byggnad. Den närheten gör att verkstadsfaciliteterna och lokalerna i mycket högre grad kan involveras i alla ämnen och stödja den praktiknära undervisningen inne och ute, säger Malene Drasbek, arkitekt MAA, ärendearkitekt och yrkeschef för pedagogik och lärande på Kjaer & Richter.

 

Skolor i större och mindre skala

Malene Drasbek berättar att en av funderingarna kring designen för Frederiksværk skola handlade om att ge eleverna en starkare tillhörighet till den plats de tillbringar riktigt många timmar om dagen.

Därför har Kjaer & Richter fokuserat på att skapa ”den lilla skolan i skolan”, där eleverna tydligt kan avläsa de tre stegområdena: inskolning, mellansteg och utskolning. Varje stegområde har en egen ingång och gemensamt område med direkt anslutning till sina baslokaler, facklokaler och verkstäder.

Stegområdena fungerar som mindre enheter och är i skala och rumsliga sammanhang anpassade för att stödja behovet av överskådlighet, trygghet och möjligheter för respektive åldersgrupp, säger Malene Drasbek.

Det gemensamma torget i mitten av byggnaden är skolans centrala nav:

Det gemensamma torget skapar en mjuk övergång från den offentliga zonen med utåtriktade och tvärvetenskapliga aktiviteter till de mer avskilda inlärningsmiljöerna. Som en samlande rumslighet binder torget samman stegområdena i ett naturligt flöde där husets användare möts i alla åldrar och yrkesgrupper.

Frederiksværk skola är också tänkt som ett lokalt kraftcenter som öppnar sig mot lokalmiljön med olika aktiviteter.

 

Värme och textur med Troldtekt

Skolan har en flexibel design som är uppbyggd kring bärande fasader och korridorväggar med så få invändiga stabiliserande väggar som möjligt. Detta säkerställer största möjliga flexibilitet och möjlighet till anpassning i framtiden.

På Frederiksværk skola har man också tänkt på att skapa ett hälsosamt inomhusklimat och bra dagsljusförhållanden, samt på material som kräver lite underhåll.

Designmässigt har man arbetat med synliga, råa och omålade betongelement som samtidigt sparar resurser på målning och drift. I samband med det har vi även haft stort fokus på att tillföra en naturlig struktur och värme till rummen och samtidigt använda robusta material som tål daglig användning året runt. Just därför har vi valt trälister som delvis akustikbeklädnad på väggar och Troldtekt i naturträ, som både skapar en behaglig akustik och på ett fint sätt kontrasterar och kompletterar den råa betongen.