Skolan i ögonhöjd med barnen

Varde har fått en helt ny skola där man genom arkitektur och materialval har fokuserat på att eleverna ska trivas, vilket är en förutsättning för både lek och lärande.

Troldtekt akustikplattor har unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer bra akustik i skolor och utbildningsinstitutioner

Frelloskolan är uppkallad efter stadens kände konstnär, Otto Frello. Han var känd både för sitt skickliga hantverk och sina gränsöverskridande motiv. Skolans centrala rum, ”Det gyllene rummet”, har fått sitt namn efter ett verk av Otto Frello, och hans arbete har även fungerat som inspiration för andra rum på skolan.

Det gyllene rummet förbinder skolans två våningar och de fyra avdelningar som skolan består av. Rummet är en förtätning av skolans identitet och rumslighet – och samtidigt både överskådligt och lekfullt. Runt Det gyllene rummet ligger skolans ämnesrum, vilket innebär att arbetet här synliggörs och delas med resten av skolan. Skolans fyra avdelningar är fördelade mellan skolans tre stadier samt administrationen. Varje avdelning har en egen intern trappa som även fungerar som gemensamt utrymme.

 

Skala anpassad efter eleverna

Överallt på skolan upplever man en fin balans mellan kontrasterande material och texturer samt några tydliga överordnade linjer. På utsidan har man använt vackert tegel, medan man på insidan i huvudsak har använt betong, trä och Troldtekt akustikplattor. Sammantaget har tonvikten lagts på en rik materialitet som ger värme till rummen.

Bra akustik främjar också känslan av trygghet. Troldtekt akustikplattor i alla tak ger ett fint sammanhang mellan våningarna och skolan som helhet. När man till exempel går in i mellanstadiets lokaler är det som en skola i skolan – den är överskådlig och anpassad efter åldersgruppens behov av gemenskap och kunskaper.