Utbildningslokal förbinder stad och hamn

HF-kursdeltagare har fått utsikt över hamnen och nya ramar för inlärningen. Skolbyggnaden är ett praktexempel på hur stad och hamn kan förbindas på ett elegant sätt med både råa och varma inslag.

Akustiktak från Troldtekt i skolbyggnad
Photo: Kirstine Mengel

Den nya HF-byggnaden i Odense, som designats av ZENI arkitekter, är ett svar på stadens önskemål om att binda samman stadens centrum och hamn. Byggnaden ligger på en trekantig grönyta, som sträcker sig ned mot hamnen och bildar grunden för byggnadens form, som liknar fören på ett skepp.

Entréfasaden ger överblick över byggnadens fyra våningsplan, och sydsidan består av stora terrasser som förbinder våningsplanen med grönytor. Samma trappa leder upp till byggnadens takterrass, som rymmer både ett orangeri och ett observatorium.

Ett rått men gott inneklimat

Byggnadens fasad består av grå betong och rostfärgad corten-stål, som ger ett rått och distinkt uttryck mot de ljusa närliggande byggnaderna, som det några år gamla systerinstitutet VUC. Fasaden är klädd med gröna oaser och perforerade mönster, som under dagtid skapar ljusmönster genom de stora fönstren som löper från golv till tak, och under kvällen kastar ljus ut på gatan.

Valet av råa material går igen på insidan, men bryts av varma träelement – som den invändiga trappan och Troldtekt akustikplattor som monterats i taket i hela byggnaden.

Intressant ljus och behaglig stämning

FYNs HF var bland de nominerade till det prestigefyllda priset som Årets skolbyggnad 2019. Om nomineringen sa juryn bland annat:

– Byggnaden känns både tilltalande att besöka och intressant att vistas i. Inomhus har väggarna klätts med ekträ, vilket ger ett intressant ljus och en omedelbart behaglig stämning, och skolan anspelar på former och symboler från de klassiska aulaskolorna. Det skapar både igenkänning och gemenskap och stärker relationerna mellan klasserna.