Renovering skapar bättre trivsel

Gl. Lindholm Skole i Nørresundby har renoverats och moderniserats för att ge eleverna ett bättre inomhusklimat och en ny lärmiljö.

Akustiktak från Troldtekt i utbildningsinstitution

Aalborg Kommune har valt att göra en stor insats för att förbättra framför allt inomhusklimatet i skolans mellan- och högstadielokaler samt i utvalda ämnesrum och i personalrummet. Alla klassrum har utrustats med mekanisk ventilation, en Airmaster-lösning som säkerställer luftväxling i de enskilda rummen vilket innebär bättre fysiska förhållanden för eleverna.

I projektet har man även från start integrerat akustiklösningen så att den är en del av rummens nya helhet och uttryck. Det har bland annat gjorts genom med vit Troldtekt plus akustikplattor i taket, som ger en effektiv ljudabsorption. Akustiklösningarna innebär därmed att eleverna inte utsätts för onödigt buller som kan göra dem trötta. Belysningen i lokalerna har också förbättrats.

 

Långsiktiga lösningar

Hos ERIK arkitekter i Aalborg involveras man ofta i renoveringar av skolbyggnader, och de har koll på lösningar för att bevara och renovera byggnader snarare än att riva dem. Det kan självklart vara komplicerat att integrera exempelvis ventilation i äldre byggnader, men i gengäld är Gl. Lindholm Skole från 1950-talet i grunden uppförd i gedigna material och smälter fint in i omgivningen.

När de nya materialen valdes ville man prioritera hållbara produkter med lång livslängd. Det fanns en önskan om att skapa sammanhängande lärmiljöer, och man har under renoveringen även moderniserat inredningen så att miljön lämpar sig för differentierat lärande. Det har bland annat skett med hjälp av specialdesignade möbler för grupparbete och fördjupade studier.