Klassisk byskola får nytt liv

Grøndalsvængets Skola i Köpenhamn har genomgått en genomgripande renovering och utbyggnad. Resultatet är en skola som är anpassad för modern undervisning, samtidigt som de ursprungliga kvaliteterna har bevarats.

Ljudabsorberande träullsplattor från Troldtekt används ofta som akustiktak i skolor och utbildningsinstitutioner
Photo: Torben Eskerod

Med förståelse för dagens förutsättningar för en bra skola och med fokus på energioptimering har JWW Arkitekter förvandlat den gamla byskolan, Grøndalsvængets skola i nordvästra Köpenhamn, till en modern kvartersskola som skapar ett igenkännligt öppet rum i staden för både elever och boende i området.

Utbyggnaden består av två nya byggnader. En ny inskolningsbyggnad för de minsta, inredd med undervisningslokaler och fritidsverksamhet, samt en ny byggnad för musik och idrott. Med respekt för skolans befintliga ramar har de två nya byggnaderna utförts i attraktiva och robusta material – bland annat 250 000 återanvända murstenar för att bevara ursprungliga arkitektoniska kvaliteter och detaljer.

Ett hållbart avtryck med god akustik
Utbyggnaden av Grøndalsvængets Skol har utmynnat i en genomgripande renovering och uppgradering av den befintliga skolbyggnaden, som efter renoveringen uppfyller dagens krav på differentierade undervisningslokaler, faciliteter och inneklimat. Taken har klätts med Troldtekt akustikplattor, som säkerställer en behaglig ljudmiljö. Solcellsanläggningar, energireducerande belysning och behovsstyrd ventilationsanläggning bidrar till att reducera skolans CO2-avtryck. 

Skolan var bland de nominerade till det prestigefyllda priset som Årets skolbyggnad 2019. Om nomineringen sa juryn bland annat:

– En tydlig känsla av campus-miljö blandad med en upplevd bymiljö som skapats utifrån hållbarhetstanken i fråga om valet av material – och som samtidigt signalerar ett stort utbud av understödjande undervisnings- och uppehållsrum som präglar och omfattar både ute- och innemiljöer.