Perfekt inneklimat, låg energiräkning

Konsultfirman Ekolab utvärderade sex ventilationslösningar inför renoveringen av Grønløkkeskolan. Troldtekt ventilation utmärkte sig som den mest energibesparande lösningen, och fick samtidigt toppbetyg för inneklimat. Nu är lösningen monterad i 32 klassrum.

Troldtekt Grønløkke School, Tranbjerg, Denmark
Photo: Tommy Kosior, Troldtekt A/S

Grønløkkeskolan i Tranbjerg gjorde hemläxan grundligt, genom att göra en omfattande energirenovering av skolbyggnaden. Konsultfirman Ekolab fick i uppdrag att se över ventilationen, vilket var en viktig del av hela renoveringen.
– Skolan byggdes 1976 och den befintliga ventilationen var defekt eller helt ur drift. Lärare och elever öppnade fönstren i stället, men först när luften hade blivit så dålig att de hade fått huvudvärk och var trötta, säger ingenjören och projektledaren Mike Vinge från Ekolab.

En analys av helheten
För att grundligt tackla problemet med dåligt inneklimat, undersökte Ekolab sex möjliga scenarier för skolans nya ventilationssystem.
– Det var viktigt för oss att analysera helheten i stället för att göra enstaka optimeringar. Annars riskerade vi att kasta pengarna i sjön. Vi poängsatte de olika lösningarna inom en rad kategorier, bland annat ekonomi, drift, hållbarhet och inneklimat, säger Mike Vinge.
– Jag vill gärna betona att alla sex lösningarna är bra och moderna. Annars skulle de helt enkelt inte ha fått vara med i analysen.

Lägsta möjliga energiförbrukning
Vid sammanräkning fick lösningen med Troldtekt ventilation högst poäng av alla, bland annat eftersom den har ca 30 procent lägre energiförbrukning än alternativen. Det gör lösningen till det mest fördelaktiga alternativet i ett totalekonomiskt perspektiv.

I praktiken handlar det om en typ av decentraliserad ventilation som är lätt att sköta och underhålla i alla de 32 klassrummen. Luften blåses in med lågt tryck genom Troldtekt-takets yta, som samtidigt ger god akustik i rummet.
– Lösningen är bra på att tillföra friskluft utan drag, även vid låga utomhustemperaturer. Det innebär att man inte behöver vare sig värmefläktar eller rörledningar. Dessutom har lösningen vissa fördelar när det gäller brandskydd och rökspridning eftersom man inte behöver öppna några väggar för rördragning mellan klassrummen, säger Mike Vinge.
– Troldtekt ventilation har också lägst energiförbrukning eftersom luften inte behöver transporteras genom långa kanaler från ett centralt system. Den ska bara in genom insuget i väggen och sedan flöda ner genom taket. Energiförbrukningen för lufttransport blir ännu lägre om man lägger till värmeåtervinning i lösningen.
  
Mångsidigare än andra lösningar
Jørgen Lange, ingenjör och direktör för Ekolab, ser en rad fördelar med Troldtekts ventilationslösning, som valdes för Grønløkkeskolan.
– Bortsett från den låga energiförbrukningen är det bra att ventilationstaket från Troldtekt har så många funktioner och är mer mångsidigt än någon av de andra lösningarna på marknaden. Taket ger frisk luft, har goda kylegenskaper, förbättrar akustiken och reglerar fukt. Det är också möjligt att integrera belysning och ljudsystem. Lösningen är ett exempel på en multifunktionell byggnadskomponent som ger integrerad klimatjustering. Det efterfrågas allt oftare.
– Troldtekt-taket är dessutom Cradle to Cradle-certifierat och har en miljöproduktdeklaration (EPD), helt i linje med hållbarhetstänkandet. Den aspekten bör också vägas in när kommunerna utvärderar olika lösningar inför skolrenoveringar, säger Jørgen Lange.