Innovativ nybyggnation för över 300 elever

Tidigare var grundskolan i Frankfurt-distriktet Berkersheim den minsta i hela Main-metropolen, och låg med sina 150 elever nära kapacitetsgränsen. Men efter att staden satsat cirka 20 miljoner euro på en ny, stor skolbyggnad går här nu över 300 elever. De nya lokalerna är moderna och innovativa, och temat för hela projektet har varit integration.

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i bl.a. skolor och utbildningsinstitutioner
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Som pilotprojekt i staden Frankfurt har den nya skolbyggnaden isolerats enligt passivhusstandard. Två olika ventilationssystem har installerats – den södra flygeln har mekanisk ventilation, medan den västliga delen ventileras helt naturligt via ett avancerat system med öppningsbara fönster och korridorschakt. Den dokumenterade kunskap som genererats i samband med installationen av dessa båda ventilationssystem ska även tillämpas i andra skolbyggnadsprojekt med fokus på hållbarhet och användarvänlighet.

Tvåvåningsbyggnaden, som även rymmer en sporthall, består av totalt tre flyglar samt tillhörande skolgård med lekplats och andra fria ytor. Skolans hjärta är det centralt belägna uppehållsrummet med en bred sittrappa som förbinder de två våningsplanen. Trappan kan även användas som scen eller åskådarplats för upp till 200 personer.

På andra våningen i den ljusa och öppna skolbyggnaden, som materialmässigt domineras av glas, betong och trä, finns klass- och grupprum. Första våningen utgörs till största delen av lärarrum och kontor. Här finns också ett elevkök, en matsal som kan göras om till aula, ett bibliotek, ett rum för skolsköterskan samt musik- och bildsal.

Golven i de ljusa klassrummen och breda korridorerna har en behaglig grön nyans som bidrar till skolans trivsamma atmosfär. Det gör även akustikplattorna från Troldtekt. De minskar efterklangstiden och uppfyller högsta möjliga brandsäkerhetskrav. Dessutom består de till 100 procent av de naturliga materialen trä och cement, vilket gör att de passar perfekt i den innovativa och hållbara skolbyggnaden.