Bra utrymmen för bra lärande

Under mottot ”Bra utrymmen för bra lärande” moderniserade Hamburgs stad Corvey Gymnasium i stadsdelen Lokstedt.

Takbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i kontorsbyggnad
Photo: Torben Weiß

Numera hör Corvey Gymnasium till de mest omtyckta skolorna i Hamburg och med 195 femteklassare hade det flest nyanmälningar till skolåret 2018/2019. Demokrati, kreativitet och hälsa är viktiga ledord för skolan och något som man arbetar aktivt med. Skolan arbetar dessutom med ett lärarrumssystem, det så kallade kabinettsystemet, där skolsalarna är tilldelade enskilda lärare och eleverna kommer till lärarna som ”gäster”.

Engagemang för klimatskydd belönas
Sedan 2016 har gymnasiet haft som målsättning att minska sina koldioxidutsläpp med två procent per år. Skolans byggnad med 12 klassrum renoverades fram till 2012. Den energetiska restaureringen av gymnasiets korsformade byggnad slutfördes 2019.

Av Hamburgs 413 skolor erhöll Gymnasium Corveystraße, tillsammans med ytterligare 63 skolor, även i år kvalitetsstämpeln “Klimaschule” (klimatskola). Tillsammans undvek de 900 ton CO2-utsläpp förra året. Gymnasium Corveystraße lyckades uppfylla målen i sin konkreta klimatskyddsplan - som anger hur de uppsatta målen ska uppnås på kort, medellång och lång sikt - till över 90 procent.

Gammal fasad med modern karaktär
Den korsformade byggnadens fasad förstärktes energetiskt genom byte av de ursprungliga fönstren mot nya som uppfyller aktuella standarder. De trasiga solskyddslamellerna i betong ersattes av nya aluminiumlameller. Befintliga högkvalitativa murverksfasader renoverades och fönsterbröstningarna som redan var enstegstätade och putsade målades antracitgrå samt lisenerna vita. Därmed lyckades arkitekterna Tommy Müller och Nathalie Dudda (tun-architektur, Hamburg) bevara gamla delar av fasaderna, samtidigt som de gav dem en modern karaktär och återställde fasadens ursprungliga struktur.

Skolsalar och korridorer som tidigare ofta upplevdes som trånga och mörka, flödar nu av ljus och förmedlar en trivsam atmosfär. Väggar och tak är ljust vita medan enstaka färgade ytor ger glada färgaccenter och visar vilken våning man befinner sig på.

I den nya standarden ingår interaktiva whiteboards och toppmoderna ventilations- och belysningssystem. Takfönstren är infällda i taket.

Naturligt hållbart
Särskilda krav från byggherrarna beträffande optimerad akustik i klassrummen och även i de rymliga trapphusen, där eleverna gärna vistas, uppfyllde tun-architektur genom att använda takplattor från Troldtekt. De ger samtidigt korta efterklangstider, ett hälsosamt inomhusklimat samt ett effektivt brandskydd.