Nyrenoverad skola med fokus på både lärande och miljö

Hålabäcksskolan har renoverats för att förbättra kapaciteten och säkerställa en god studiemiljö för Kungsbackas många grundskoleelever. Tack vare miljövänliga val har Hålabäcksskolan erhållit hållbarhetscertifieringen Miljöbyggnad Silver.

Photo: Bara Bild

Hålabäcksskolan i Kungsbacka från 1960-talet hade med tiden blivit väldigt nedsliten och både ventilationen, de tekniska installationerna och tillgängligheten behövde uppgraderas. Därför inledde Kungsbacka kommun en totalrenovering som påbörjades vid årsskiftet 2019 och stod klar sommaren 2021. Medan renoveringen pågick undervisades eleverna i provisoriska paviljonger på fotbollsplanen.

Tidigare har Hålabäcksskolan bara haft årskurserna 5–9, men i framtiden finns det även plats för årskurs 4. Sommarlust, som ligger intill skolan, har byggts om till förskola. Antalet elever ökar därför från 320 till 540, vilket bidrar till att möta efterfrågan på förskolor och skolor i centrala Kungsbacka.

Fokus på hållbara material

Innertaken på Hålabäcksskolan har täckts med Troldtekts akustikplattor i naturträ på en yta av 1 400 kvadratmeter. Detta bidrar till att skapa en behaglig akustik där elever och lärare bättre kan koncentrera sig. Akustikplattorna bidrar också rummens ljusa och inbjudande arkitektur, där dagsljuset spelar en viktig roll.

Hålabäcksskolan har erhållit hållbarhetscertifieringen Miljöbyggnad Silver. Troldtekt bidrar till certifieringen, bland annat eftersom akustikplattorna är certifierade enligt de ledande standarderna för hållbart skogsbruk – och dokumenterat främjar till en cirkulär ekonomi.

En skola med närhet

Renoveringen har resulterat i en studiemiljö som bygger på forskning och som motsvarar dagens behov, där både elever och lärare trivs. De olika årskurserna samlas i olika så kallade ”hubbar”, där varje årskurs har sina hemklassrum.

Här är elever och lärare nära varandra under hela skoldagen och klassrummen kan användas på olika sätt beroende på vad som ska göras. Samtidigt finns det möjlighet att anpassa lokalerna efter elevernas olika behov.

Skolan är också tillgänglighetsanpassad på ett helt annat sätt än vad som var möjligt i de gamla lokalerna.