Ljudet av metall mot metall

Herningsholm Erhvervsskole har renoverat sina smedjor.

Troldtekt Herning Erhvervsakademi
Photo: Thomas Mølvig, architect

Smedyrket är på frammarsch och ny teknik har sedan länge ersatt hammare och skruvstäd. Nu handlar det mer om robotteknik, CNC-utrustning, programmering och kvalitetskontroll. I augusti 2018 invigdes en nyrenoverad byggnad på Herningsholm Erhvervsskole med smides- och svetsutrustning. Vid invigningen närvarade bl.a. finansminister Kristian Jensen, som hyllade skolans viktiga roll för framtidens industri i Danmark.

Den rektangulära byggnaden är relativt anonym till det yttre. Den ombyggda industrilokalen har fasader i gult tegel, som kompletteras med svarta stålplattor i den västra halvan. Här har man även byggt arbetsrum utomhus i nischer, där eleverna kan arbeta med projekt ute i det fria.

Inomhus är det tydligt att man med ombyggnaden har skapat en modern och attraktiv miljö för undervisning på hög nivå. Dagsljuset kommer in ovanifrån och det finns gott om plats att breda ut sig på. Det finns 70 svetskabiner och 50 nya svetsmaskiner med den senaste tekniken. Kabinerna är fina i sig själva med sina blanka aluminiumväggar, svarta svetsdraperier och gula rör. 

Arbete med metall är inte direkt ljudlöst. Vinkelslipar, svetsapparater och skärmaskiner kräver hörselskydd men även ljudmiljön generellt har betydelse i stora rum som de här. Här i de öppna lokalerna med högt i tak är taken och den övre delen av väggarna klädda med ljusa Troldtekt träullsplattor som tar udden av den höga ljudnivån. Träullen ger samtidigt karaktär åt rummen och samspelar med svarta stålsparrar och blanka ventilationssystem. Vid smideskabinerna har Troldtekt akustikplattorna placerats ganska lågt för att uppnå optimal bullerreducering.

”Det har länge funnits önskemål om att kunna samla alla våra smidesaktiviteter på ett ställe”, säger utbildnings- och resurschefen Brian Willadsen. Det tar fyra år att utbilda sig till smed. Det finns goda möjligheter att få jobb inom yrket och man kan vidareutbilda sig till exempelvis maskinmästare eller produktionstekniker.