Framtidssäkring i två etapper

Renovering och utbyggnad av Holmegårdsskolen i Hvidovre

Photo: Thomas Mølvig, arkitekt MAA

Att bygga ut en skola från 1940 är en omfattande och krävande process. Holmegårdsskolen ska både få ett nytt lågstadium och ett nytt högstadium. Dessutom ska den gamla huvudbyggnaden renoveras, vilket gör att skolan står inför en logistisk utmaning som kräver tålamod av både personal, elever och byggföretaget som ska utföra arbetet.

Först sommaren 2022 förväntas båda etapperna vara klara. Holmegårdsskolen kommer då ha fått en total makeover, som en del av Hvidovres vision om att vara en barn- och familjevänlig stad: ”Alla barn i kommunen, oavsett förutsättningar, ska kunna utvecklas på bästa möjliga sätt.”

Nyligen kunde skolan börja använda den nya lågstadiedelen. Lokalerna är utformade i nära samarbete med skolledning och lärare. JJW Arkitekter har ritat byggnaden, som passar fint ihop med den befintliga skolan. Generös användning av återvunnet tegel ger till exempel en materialkänsla som ofta saknas i nyare skolbyggnader.

Bra rymd och akustik

En stor trappa utgör själva hjärtat i byggnaden, och här samlas barnen en gång i veckan och sjunger tillsammans. Varje årskurs har fått en egen våning, med baslokaler, gemensamhetsytor, verkstäder och små mys- och studiehörnor som kan användas både till undervisning och fritidsverksamhet.

Man har varit noga med att skapa ett optimalt inomhusklimat, utan att kompromissa med de estetiska kvaliteterna. Arkitekterna har med enkla medel dolt de stora ventilationsrören i väggarna längs korridorerna. Därmed skapas också bra utrymmen för skåp och sittplatser.

Troldtekt akustikplattor har monterats på både tak och väggar i de stora, öppna sällskapsrummen. Här finns det gott om utrymme med plats för sång, lek och stoj, utan att akustiken blir ett problem.

Mikkel Koed Forup – JJW ARKITEKTER – säger:

"På Holmegårdsskolen valde vi Troldtekt av flera anledningar:

  • Möjlighet till diffus ventilation och därmed inga inblåsningsdon.
  • Enkel anpassning och montering
  • Bra akustiska egenskaper
  • Passar bra i miljöer med träbeklädda ytor.

Vi har i allmänhet goda erfarenheter av Troldtekt. Både som färdig produkt och i projekteringsfasen.
Vi är mycket nöjda med Troldtekt i alla rum. I basklassrummen som en traditionell takplatta och i de lite större lokalerna som en mer anonym takbeklädnad."

Holmegårdsskolen i Hvidovre har idag 556 elever, men när de nya byggnaderna är klara kommer skolan att rymma 700 elever och blir då en komplett grundskola. Ombyggnaden kommer att kosta totalt cirka 170 miljoner danska kronor.