Tillbyggnad som skapar campuskänsla

Genom en större tillbyggnad har Horsens Gymnasium & HF på ett kostnadseffektivt sätt förvandlats till ett campusområde med flera mindre byggnader som tillsammans bildar en helhet.

Photo: Martin Schubert

De nyare delarna har skapats med utgångspunkt från de ursprungliga byggnaderna, som är över 80 år gamla. Det senaste tillskottet är en tvådelad byggnad för samhällskunskap och estetiska ämnen. En nyare befintlig byggnad för naturvetenskapliga ämnen har förlängts så att den nu är lika lång som byggnaden mittemot.

Dessutom har skolan fått fler idrottslokaler. Motiveringen till Horsens kommuns arkitekturpris 2022 var den lyckade anpassningen till omgivningen och det faktum att de nya byggnaderna bidrar till att skapa en campuskänsla på skolan. På andra våningen är huskropparna sammanlänkade med glasbroar och på entréplan finns bland annat sittrappor som uppmuntrar till möten och umgänge.

 

Nordisk stil

Den nya strukturen utgörs av ämnesgrupper organiserade runt invändiga torg, där eleverna kan arbeta i mindre grupper. Till den estetiska verksamheten hör ett stort allrum med panoramafönster ut mot den centralt belägna innergården. Det är ett stort, ljust och luftigt rum med flexibelt användningsområde, där många elever kan samlas för olika evenemang. Lodräta trälister är ett genomgående arkitektoniskt tema i rummen och trapphusen med dubbel takhöjd. Återvunnet tegel har dessutom använts till de invändiga torgen, vilket precis som träet ger värme och struktur åt rummen. Vitmålad

Troldtekt har använts i alla tak (samt väggarna i idrottshallen), vilket ger bra akustik och binder samman de olika rummen och våningarna. C.F. Møller Architects har kombinerat den nordisk stilen med enkla, robusta material och ett designspråk som varvar raka linjer med mer organiska former, exempelvis i allrummet.