Moderniserad skola skapar en trygg miljö

Johan Skytteskolan i södra Stockholm har renoverats och fått fler kvadratmeter, med både en ny idrottshall och hemvister för varje årskurs. Det syftar till att framtidssäkra skolans lärmiljö och skapa trygghet för eleverna.

Photo: Bara Bild

Johan Skytteskolan ligger i Stockholm och har elever från förskoleklass till årskurs 9. Byggprojektet färdigställdes 2019, då en ny skolbyggnad för årskurs 0–6 stod redo för användning. Under 2020 färdigställdes även en ny idrottshall utöver de två andra som moderniserats.

Cedervall Arkitekter har ritat idrottshallen och Stadion Arkitekter står bakom skolans utbyggnad och modernisering.

En fast bas

Skolans nya byggnad består av hemvister för varje årskurs på cirka 400 kvadratmeter. Här finns två klassrum på cirka 60 kvadratmeter, ett uppehållsrum på 175 kvadratmeter samt mindre grupprum och toaletter.

En hemvist är som en liten skola i den stora skolan. Eleverna kommer nära lärarna eftersom personalutrymmena är placerade i samma område som eleverna. Det stärker vuxennärvaron under elevernas skoldag och skapar trygghet. Johan Skytteskolan är också skofri, vilket innebär att alla elever tar av sig skorna innan de går till sitt klassområde – och det bidrar till att skapa en hemtrevlig känsla.

I den nya skolbyggnaden finns också ett kök och en stor matsal. Utöver det finns en musiksal, en trä- och textilverkstad, en multisal och ett bibliotek. Med varierande storlek på rummen kan man skapa flexibel undervisning med olika lärmiljöer och gruppstorlekar.

Moderna idrottshallar

Johan Skytteskolan har två äldre idrottshallar som nu moderniserats, samtidigt som en ny hall har byggts. När hallen inte används för aktiviteter under skoltid kan föreningar hyra den på kvällar och helger.

I alla tre idrottshallarna och i de tillhörande omklädningsrummen har vitmålade Troldtekt akustiktak monterats. Förutom att Troldtekt absorberar ljud från studenter under sportaktiviteter är akustikplattorna mycket lämpliga i sporthallar eftersom de tål hårda bollskott.