Respektfull renovering

Kirkebjerg Skole i Vanløse har sedan de äldsta byggnaderna uppfördes 1943 byggts ut flera gånger. En genomgripande renovering och modernisering har energioptimerat och skapat nya funktioner och klassrum - allt på ett vackert och respektfullt sätt.

Troldtekt, Kirkebjerg Skola
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Ingången till skolan går via den bevarandevärda huvudbyggnaden med en mycket elegant aula i tre våningar. Denna byggnad från 1943 är vackert renoverad och man har bland annat satsat på att utnyttja korridorerna bättre. Många av skolans övriga lokaler ligger runt huvudbyggnaden i olika byggnader, däribland en helt ny byggnad på andra sidan skolgården. Det är KANT arkitekter, som står bakom den omfattande ombyggnaden, återuppförandet, energirenoveringen, förbättringen av inomhusklimatet och klimatanpassningen. Det är just undervisningsbyggnader som är ett av arkitektkontorets specialområden.

Förbättrad akustik med Troldtekt
Många av klassrummen har behövt renoveras, däribland skolans två gymnastiksalar och tillhörande omklädningsrum. I taket och på en del av väggarna sitter nu Troldtekt i färgen naturträ, som passar fint in i både rummets arkitektur och funktion. Omklädningsrummen har fått ett fint tak med nya klinker, Troldtekt-tak samt inredning och ger ett nytt och inbjudande intryck. Klassrummen för hantverk, design och slöjd har också fått bättre akustik med hjälp av Troldtekt -tak. Belysningen har infogats i taken på ett fint sätt, som gör att taket framstår som en helhet. Renoveringen av varje enskild byggnadsdel har föregåtts av en förståelse för byggnadens material, vilket har gett ett både estetiskt och funktionellt resultat.