Ny högstadieskola i attraktiva Limhamn

Limhamnsskolan i Malmö präglas av en öppen arkitektur som elegant smälter in bland områdets röda tegelbyggnader och bjuder in omgivningen.

Troldtekt akustiktak är det naturliga valet för att säkerställa bra akustik och ett sunt inomhusklimat i bl.a. skolor och utbildningsinstitutioner
Photo: Tommy Kosior, Troldtekt A/S

Limhamn i Malmö befinner sig i en intensiv tillväxtfas med nya bostäder vilket kräver nya skolor och förskolor. En av dem är det nya högstadiet Limhamnsskolan, som från 2023 ska ha plats för 450 elever i årskurs 7–9.

– Tanken har varit att skapa en plats som gynnar både eleverna och lokalsamhället. Skolan innehåller lokaler som alla kan hyra och använda, förklarar Per Stöckel från New Line Arkitekter, som är projektledare för skolbygget.

Ett med omgivningarna
Skolans arkitektur har influerats av en önskan om samspel med den omkringliggande miljön. För att synliggöra skolans många möjliga användningsområden för allmänheten har den röda tegelfasaden försetts med stora fönster, som gör att skolan naturligt smälter in i omgivningen.

– Byggnaden ligger i ett gammalt industriområde, där många av de äldre byggnaderna består av rött tegel. Därför har vi genom våra materialval försökt att ge skolan ett utseende som står i harmoni med det omkringliggande området. Det röda teglet går också igen inne i byggnaden, berättar Per Stöckel.

En livfull och öppen studiemiljö
Skolans samlingspunkt är den stora trappan som förbinder de tre våningarna med varandra. Flera av våningarna har sociala utrymmen som studiecafé och bibliotek i anslutning till trappan för att skapa liv och göra studiemiljön attraktiv. Korridorerna bryts upp av olika vinklar som ska ge ett lekfullt arkitektoniskt intryck. Med en sådan öppen miljö ställs stora krav på akustiken.

– Ljudmiljön kan vara en utmaning på skolor, där det ofta är mycket oväsen. Därför har vi arbetat med akustiska förbättringar både på väggarna och i taket, där vi har satt upp akustikplattor från Troldtekt. Plattorna bidrar till ett bättre inomhusklimat och är dessutom varaktigt hållbara och robusta, vilket är nödvändigt på en skola, säger Per Stöckel.

Troldtekt-taken i färgen naturträ smälter väl in i skolans enkla design, och ovanför elevskåpen sitter målade akustikplattor från Troldtekt tillsammans med grönt kakel som ger en skön kontrast till det stringenta intrycket.