Innovativt bygge samspelar med inlärningen

Det ikoniska Lindholmens Tekniska Gymnasium är byggt med en flexibel design, där själva byggnaden blir en del av den tekniska undervisningen

Troldtekt akustikplattor har unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer bra akustik i skolor och utbildningsinstitutioner
Photo: Bara Bild

På Lindholmen i Göteborg står den nya tekniska gymnasieskolan, som med sitt ikoniska sågtandade tak och spännande fasader blivit ett nytt landmärke som symboliserar innovation och kunskap. Lindholmens Tekniska Gymnasium stod redo att öppna sina dörrar för nya elever vid skolstarten i augusti 2020.

Byggprojektet inleddes i januari 2018 och har fått extra uppmärksamhet då det är det första gymnasiet som byggts i Göteborg sedan 1993.

Byggherre är Lokalförvaltningen, Göteborgs stad, och gymnasiet är ritat av KUB Arkitekter, som redan 2012 vann upphandlingen. Planeringen av skolan har skett i nära samarbete med både skolpersonal och Göteborgs stad.

Naturens egna material

Redan från utsidan ger det tekniska gymnasiet ett intryck av innovationskraft, med det höga och spetsiga taket. Utvändigt har material som betong, glas och tegel använts. Taket har försetts med solpaneler.

Skolan består av totalt fem våningar och har en total yta på 11 300 kvadratmeter. Stora, exponerade fackverksbalkar i massivt trä präglar byggnadens inre, och golvet är i putsad betong. Dessutom är trappor, sitthörnor och andra inventarier också tillverkade i ljust trä, som tillsammans med ljuset från fönsterfasaderna skapar en synnerligen behaglig studiemiljö.

En del av undervisningen

Redan från början var tanken att skolbyggnaden skulle bli en del av den pedagogiska undervisningen. Därför har det tekniska gymnasiet inretts med flexibla klassrum med synliga installationer. I taket syns till exempel rör, sprinklers och ventilationsrör, som kan införlivas i elevernas undervisning.

I taken på Lindholmens Tekniska Gymnasium sitter akustikplattor från Troldtekt i färgen naturträ. Akustikplattorna passar utmärkt både i rum där det behövs lugn och studiero, och i de öppna gemensamma utrymmena där det är högt i tak och ett varierat ljudlandskap. Dessutom är valet av Troldtekt helt i linje med de andra naturmaterialen som används, med tanke på att akustikplattorna består av naturmaterialen trä och cement.