”Hjälp mig att göra det själv!”

Det var grundprincipen för Maria Montessori - en italiensk läkare och ­reformpedagog i början av 1900-talet. Konceptet för den nya tvåspråkiga montessoriskolan i Ingelheim följer denna princip.

Troldtekt, Montessori School Ingelheim
Photo: Markus Bachmann

I den moderna och framåtblickande byggnaden, som ritats av sander.hofrichter architekten, finns en grundskola och ett gymnasium för cirka 400 elever, och den uppfyller kravet om att kunna driva en heldagsskola.

I centrum för montessoripedagogiken står främjandet av öppen undervisning och frihet för eleverna samt att självständigt utveckla färdigheter utan alltför stor inblandning av vuxna, och det ställer särskilda krav på utrymmen och arkitektur.

Undervisningsutrymmena består av klassrum och grupprum samt korridorer som kan användas till fritt arbete. För att komma till matsalen, som är skolans hjärta, går man genom uppehållsrummet.

Heldagsskolans aktivitetslokaler och rum för fysisk rörelse och avslappning är märkta med stora bokstäver – ”Rörelse”, ”Verkstad“, ”Textilgestaltning” och ”Bibliotek“. Det gör det lätt för eleverna att hitta rätt i det stora utbudet av aktiviteter. Musikrummet och skolköket på undervåningen har en speciell atmosfär tack vare innergården.

Materialvalet är enkelt. De grå betongväggarna står i kontrast till dörrarna i massivt trä och de kraftfullt gröna behovsanpassade komponenterna och akustikplattorna av naturliga hållbara material.

I tak och på väggar sitter Troldtekt akustikplattor som skapar en behaglig akustik. De ger en trevlig atmosfär och bidrar till att skapa optimala förutsättningar för inlärningsprocessen. Samtidigt skapar takkomponenterna tillsammans med ”tungorna” i samma färg på golvet viktiga funktionella ytor och utgör även installationsytan för belysningen.