Nibe School

Nibe Skoles lågstadium har fått nya ytor och en tillbyggnad så att det uppfyller dagens krav på inomhusklimat och undervisningsformer

Troldtekt, Nibe School
Photo: Martin Tørsleff

I Nibe utanför Ålborg har byns enda skola återigen byggts ut för att möta det ökande antalet barn i byn. Många av invånarna i Ålborg söker sig till den fina lilla byn vid Limfjorden, som ligger bara 20 från Ålborg. Skolan har legat där den ligger idag sedan 1950-talet men har genomgått lika många ombyggnader som det har varit skollov för att följa med i samhällets utveckling och förväntningar på skolan. Ritkontoret Christensen & Rottbøll A/S från Ålborg har ritat de tre senaste ombyggnaderna, som bl.a. omfattar ett mediatek, folkbibliotek och nytt lågstadium. Ritkontoret har passat in de nya byggnadsdelarna på ett fint sätt, samtidigt som de har fått en egen modern identitet, inte minst genom användningen av Troldtekt i taken.

Flygeln från 1952 har blivit dubbelt så stor
Uppdraget med lågstadiet var ett grundläggande uppdrag för ritkontoret eftersom det handlade om både en ombyggnad och en tillbyggnad. Flygeln från -52 som är byggåret har blivit dubbelt så stor genom nu har man undervisningslokaler på båda sidor av gången. Den befintliga flygeln ligger vid den stora skolgården och liknar flygeln mitt emot, som dock har renoverats med bl.a. nya fönster och dörrar. Det allt större behovet av undervisningslokaler uppfylldes genom att den smala flygeln byggdes till. 52-flygeln invändigt upplevs nu som ny och modern i sin inredning, men det har inte varit enkelt att utvidga för ventilation som är ett absolut krav i nya skolor på grund av takhöjden från 1952.

Nya tak i gamla lokaler
Den centrala gångzonen har ett välvt tak för att optimera takhöjden. I undervisningslokalerna mot skolgården har man valt Troldtektplattor i färgen naturträ. Taket går från gången till fönstret. Taket har därmed sänkts så lite som möjligt och eleverna får mesta möjliga dagsljus. Taket upplevs som lugna ytor som flyter samman. Belysningen är inbyggda, cirkulära downlights som är fördelade över takplattorna. Troldtektplattorna i taket betyder också att akustiken har förbättrats jämfört med de befintliga klassrummen. Det dämpade ljuset gör det enklare att arbeta individuellt och i grupper i samma lokal.

Flexibelt lågstadium
Den nya flygeln är uppdelad i fyra avdelningar med två på varje våning.  En överskådlig organisation som passar de små barnen. De enskilda avdelningarna är i gengäld mycket flexibla ‒ det är öppet mellan rummen, det finns vikdörrar och plats för alternativ undervisning individuellt eller i grupper. I just den här åldersgruppen ska det också finnas plats för mycket mer lekfokuserad undervisning. På Nibe skole har man rullande skolstart, vilket också ställer krav på flexibla rum. I de flexibla lokalerna mot väst har man också tagit vara på rumshöjden, dagsljuset och akustiken. På första våningen har man satt upp mobila väggar mellan flera rum så att man kan samla lågstadiet på ett ställe.

Troldtekt på nya sätt
2002 fick Nibe skole en tillbyggnad i form av skoltorget med mediatek. Skoltorget är ett öppet område som ligger i anslutning till den äldre delen av skolan. Här finns en matsal för eleverna och en låg sittrappa lika lång som rummet i mjuk mahogny. Trappan skiljer skoltorget och mediateket åt och förutom att den är perfekt att sitta på finns det också plats att samla skolans elever för arrangemang.  Här kan man ha undervisning som inte är traditionell klassundervisning, och även det tillhörande mediateket är byggt i det syftet. Utöver bibliotek finns det datorer och AV-utrustning för undervisning. I mediateket har man också använt Troldtekttak i syfte att dämpa ljudet i rummet med hög takhöjd. Troldtektplattornas naturfärg ger också värme och passar den rustika arkitekturen. I en gångzon har man monterat Troldtekt i ett mönster för att skapa en tredimensionell effekt. Själva mediateket är monterat på ett otraditionellt sätt på klinker, vilket också skapar en spännande effekt.