Bra inomhusklimat, utmärkt akustik och massor av färger

En riktigt lyckad ombyggnad av högstadiet i Nordagerskolen på danska Fyn.

Ljudabsorberande akustikplattor från Troldtekt i skolbyggnad
Photo: Thomas Mølvig, arkitekt

Staden Ringe ligger strax söder om Odense. Den lokala grundskolan har under de senaste sju åren genomgått en stor förnyelse med arkitekten Charlotte Folke som rådgivare. Den senaste ombyggnationen är flygeln som är vänd åt öst och som inrymmer högstadiet. Det fina resultatet togs i bruk i augusti 2019.

Planeringen av ombyggnationen har genomförts i nära samarbete mellan arkitekten och användarna, dvs. skolledning, lärare och elever. Man hade bland annat en workshop med alla inblandade parter, och denna dialog har bidragit till att utforma en mycket välfungerande undervisningsmiljö. Eleverna har också satt sin prägel på inredningen med speciella önskemål om t.ex. skåp för privata saker. De färgglada metallskåpen har blivit ett viktigt inslag i en skoldag med många olika aktiviteter.

Högstadiebyggnaden har två våningar och ligger med direkt utsikt över Ringe-sjön. En gångbro har satts upp under det stora taköverhänget, och den fint utformade bron fungerar som ett väderskydd för utomhusvistelse och som arbetsplats när vädret tillåter.

Interiör med det lilla extra och kvalitet

Högstadiet har byggts om för ämnesundervisning, där eleverna rör sig mellan rum som är inredda för respektive ämnen. Man har fokuserat på flexibilitet i lokalernas inredning och det finns en härligt opretentiös atmosfär i hela byggnaden.

Inredningen i varje ämnesrum ger utrymme för såväl gemensam information och kunskapsdelning som grupparbete. På rasterna vistas eleverna i gemensamma ungdomsmiljöer utanför klassrummen, miljöer som också används för grupparbeten. På många platser finns starka accentfärger som samspelar väl med de gamla råa väggarna. Rektorn Per Fuglsang Midtgaard säger:

”Vi har fått en betydligt bättre undervisningsmiljö tack vare den effektiva ljuddämpningen på genomgångsytor och i alla klassrum. Dessutom har ett väldigt bra ventilationssystem installerats, vilket också ger en rejäl boost för inomhusklimatet. På flera ställen har vi svarta Troldtekt-akustikplattor på väggarna, och tillsammans med de ljusa trälisterna får man en mycket robust ljuddämpning som inte tar skada av den dagliga användningen.”

Arkitekten Charlotte Folke är också nöjd med resultatet av den omfattande användningen av Troldtekt:
”Jag har valt cementbunden träull för att den är hållbar och jag ville ha samma material på både tak och väggar. Dessutom har Troldtekt en robusthet som passar bra in i en modern skolmiljö, som här på Nordagerskolen.