Nørre Aaby Skola

Friis & Moltke har ritat den nya tillbyggnaden till Nørre Aaby skole, som därmed har fått ett nytt ansikte utåt. En byggnad, som rymmer många funktioner och som är vänd mot både den befintliga skolan och skolgården.

Troldtekt, Nørre Aaby School
Photo: Tommy Kosior, Troldtekt A/S

Nørre Aaby skole är en av många skolor byggd på 1960-talet som en standardbyggnad i betongelement. På skolan går det ca 400 barn från första till nionde klass. Som många andra skolor genomgår Nørre Aaby Skole just nu en större om- och utbyggnad för kunna uppfylla kraven på en modern skola.

Friis & Moltke har i utvecklingsplanen föreslagit att ett pedagogiskt servicecenter, bibliotek och mediatek ska placeras tillsammans med administration och personalfunktioner i en självständig byggnad på skolgården.

Tillbyggnaden är sammankopplad med den befintliga skolan via en övertäckt gång. Många elever använder den nya byggnaden efter skolan för att läsa läxor, göra uppgifter på datorn eller använda internet. Byggnaden öppnar sig mot skolgården, som i och med nybyggnaden har fått en ”plint” i betongkakel runt en utomhusscen. Den nya byggnaden har gett skolgården nytt liv och bildar ramen för nya typer av arrangemang.

Betong möter glas
Det nya biblioteket är enkelt strukturerat med en bärande kropp i betong och en lätt glasfasad mot norr och skolgården. Enligt arkitekt Kim H. Thorsell har man i projektet använt betong som referens till skolan från 1960-talet och som referens till många av Friis & Moltkes tidigare byggnader från samma period. Betongelementen är tillverkade av en fin klassisk glespanel i glas, inne och ute, som både ger en rustik och förfinad effekt. Samtidigt bidrar elementen till att skissa husets strama arkitektur. Husets glasfasad mot skolgården är oberoende av den bärande konstruktionen och kännetecknas av en variation mellan fasta glaspartier och färgade, rörliga partier. Färgerna är inspirerade av ett verk av konstnären Emil Gregersen, som har förekommit i många av Friis & Moltkes tidiga byggnader.

Invändigt har arkitekterna skapat stora tydliga rum trots de många funktionerna som finns i byggnaden. En stor trappmöbel binder samman våningarna och skapar ett rum i rummet, där man kan sitta och lyssna på föredrag och presentationer, arbeta i grupper och läsa en bok ifred. Rummen förstärks av takbelysning över trappområdet. Materialen är utöver glas och betong, askträ på golvet, lampan Owen designad av Cubo, björkfaner med akustikreglering på trappans sidor samt Troldtekt i taken.

Ett stort välfungerande rum
På frågan om intentionerna bakom byggnaden svarar arkitekt Kim H. Thorsell från arkitektfirman Friis & Moltke så här: ”Huset ska framstå som både oberoende och utåtriktat och samtidigt ha samhörighet med resten av skolan, men det är lika viktigt att det stora rummet fungerar i flera sammanhang”. I byggnaden finns en undervåning med bibliotek, mediatek, läxhörna, högläsningshörna och sidotrappan som gör det till ett multirum. ”En sådan plats kräver bra akustik som vi integrerade i projektet från start.

Ett tidigt samarbete mellan arkitektfirman, ingenjörer från OBH-gruppen och Troldtekt A/S mynnade ut i en totallösning med akustik och ljud. I Troldtekt takplattor har man byggt in Troldtekt högtalare som är dolda och integrerade i takytan. ”Idén var att hålla taket fritt från störande element som ventilationsöppningar och högtalare. Här har 8 högtalare + 2 subwoofers dolts, och de fungerar i två oberoende zoner, så att rummet kan utnyttjas maximalt.

Nya erfarenheter med Troldtekt
Friis & Moltke är kända för att använda Troldtekt, särskilt i skolbyggnader. Samarbetet med Troldtekt tidigt i processen har haft en positiv effekt på arkitekturen.

Kim H. Thorsell betonar vikten av att rummet både är funktionellt och kan bevara sin öppenhet. ”Det var också viktigt för oss att rummets stora möbel, sittrappan, inte skulle fungera som en utrymningstrappa. Därför har man placerat två utvändiga ståltrappor på gavlarna istället. Inifrån är de dolda av betongskivor som samtidigt stöder huvudkonstruktionen”, säger han. På frågan om mätningar av den faktiska akustiken svarar han: ”Det var inte nödvändigt, akustiken fungerar perfekt”. Ett faktum som skolans användare kan bekräfta.

Sammanhang
Den röda tråden i Friis & Moltkes arkitektur är kort sagt öppna, kontinuerliga rum med en synlig och enkel konstruktion. Känsla för materialsammansättningar, färger och struktur. Arkitektonisk bearbetning av husets funktion och användning. En överblick man ser resultatet av på Nørre Aaby skole.

När man kliver in i skolans nya tillbyggnad känner man direkt att det är en aktiv plats. De många bokhyllorna och läshörnorna skapar en plats för lugn och fördjupning och fungerar även som mötesplats efter skolan eller för att använda internet. Man får en känsla av arkitektur som kan omfamna många förväntningar och skapa en helhet. Det är imponerande hur många funktioner både inne och ute som har integrerats i projektet och man känner att det är ett levande ställe ‒ skolans nya hjärta.