Kontrastfylld högskola

Roskilde Festival har nu fått sin egen högskola, den första nya folkhögskolan i landet på 50 år. Platsen ligger naturligt i Roskildes kreativa stadsdel Musicon bredvid Museum Ragnarock.

Troldtekt träullsplattor säkerställer bra akustik i skolarkitektur
Photo: Roskilde Festival Højskole. Helene Høyer Mikkelsen, architect

Den gamla betongfabriken, Unicon, har nu byggts om till högskola. Den stora, tomma salen hade precis den potential och den frihet som kännetecknar Roskildefestivalens ideologi. Den befintliga betongkonstruktionen har renoverats, men är mycket autentisk med sin naturliga patina. Byggnaden har öppnats upp med stora fönsterpartier och takbelysning som ger en behaglig ljusfördelning i det stora rummet.

Troldtekt ljudabsorbenter har använts som takmaterial i hallen och fungerar estetiskt i den industriella arkitekturen. Samtidigt säkerställs en bra akustik i det stora rummet. Som en tydlig kontrast till betongkonstruktionen har 16 stora boxar i olika färger och material satts in. De riktar sig alla mot det centrala, åtta meter höga rummet som rymmer en matsal och andra gemensamma aktiviteter. Boxarna innehåller undervisningsrum, verkstäder, föreläsningssal och danssal. Från danssalen, där det också finns Troldtekt akustiktak, är det visuell kontakt med både allrummet och den kreativa stadsdelen utanför. 

Högskola i kreativ stadsdel
Tillvägagångssättet för omvandlingen av den tidigare betongfabriken har inspirerats av Roskilde Festival, som bygger på humanitärt fokus och skaparkraft. Högskolan ligger i den kreativa stadsdelen Musicon, där högskoleelevernas och lärarnas bostäder också ligger. Här har det byggts vidare på det industriella, temporära uttrycket. Precis bredvid ligger också museet Ragnarock, som är så iögonfallande att det är svårt att förbise. Museet är liksom högskolan ritat av COBE och MVRDV.

– Som tidigare högskoleelev har det varit en speciell uppgift att omvandla en gammal betongfabrik till en högskola som ska forma framtidens generationer av elever. Genom att öppna upp byggnaden och lägga till ett antal nya boxar inuti den gamla strukturen får den nytt liv. En uttjänt industribyggnad har blivit en spirande hubb för kreativitet och gemenskap, säger Dan Stubbergaard, arkitekt och grundare av COBE.

COBE och MVRDV vann tävlingen om området kallat ROCKmagneten 2011, vilket förutom Roskilde Festival Højskole också omfattar Ragnarock – Museum för pop-, rock- och ungdomskultur, som öppnade 2016, Roskildekoncernens huvudkontor samt en övergripande plan för omvandling av det kringliggande området.