Det sjudar av liv och rörelse

Roskilde Katedralskole sjuder av liv och rörelse med sina drygt 1 250 elever och anställda. Det är Danmarks populäraste gymnasium mätt i antalet unga som i år har valt skolan som förstahandsval.

Troldtekt Roskilde Cathedral School SE
Photo: Thomas Mølvig, architect MAA

Framgång förpliktigar och gymnasiet håller på att genomföra en femårig uppdatering av byggnaderna som ursprungligen byggdes 1969. Förutom en nybyggd multihall har man renoverat och byggt ut matsalen så att den rymmer alla eleverna. Dessutom har man byggt en ny del med fyra undervisningsrum i anslutning till det lilla torget.

När så många människor samlas och vardagen är hektisk så har dagsljus, inomhusklimat och akustik avgörande betydelse. I både matsalen och i de nya undervisningsrummen har man använt gråmålade Troldtekt akustikplattor. Samtidigt har man satt in takfönster som skapar snygga effekter och en ljus miljö. Arkitekt Mads Stenbæk Jakobsen – partner på Sweco Architects – säger så här om valet av Troldtekt:

- Taket valdes primärt för sina akustiska egenskaper. Formerna för inlärning ändras hela tiden och det blir allt större fokus på undervisning utanför klasserna. Kraven på gemensamma och flexibla rum växer och det är framför allt akustiken som står i fokus.

- Roskilde Katedralskole arbetar aktivt med miljö och hållbarhet i undervisningen och har mottagit Friluftsrådets gröna flagga för skolans arbete. Därför var det även viktigt att hitta en miljömärkt produkt tillverkad av naturmaterial.