Ny arkitektur binder samman högskolan

Ry Højskole har fått en snygg entrébyggnad med fantastisk interiör.

Troldtekt Ry Hoejskole
Photo: Thomas Mølvig, architect

Ry Højskole har under sin 126 år långa historia blivit ett lapptäcke av byggnader, som har tjänat sitt syfte och samtidigt fungerat som en trevlig bas för undervisningen. Skolan har dock inte kunnat expandera på grund av sin placering mitt i staden med stationsbyggnaden på den ena sidan och Gudenåen på den andra sidan.

En labyrint är förstås charmig men ska ju fungera rent praktiskt också. Därför valde skolans ledning att optimera en del av de befintliga kvadratmeterna genom att riva det nedslitna ”Bakkehuset” och bygga nytt mot Klostervej och restaurera de intilliggande byggnaderna.

Den nya byggnaden är i rött tegel och med silvergrått skiffertak. Det precist formade taket binder samman nytt och gammalt på ett mycket fint sätt. Vågräta lameller i trä filtrerar dagsljuset och bidrar till att ge fasaderna struktur och djup. Mycket markanta snedställda pelare i ekträ är en del av den fina kompositionen mot gatan.

Projektet är ritat av DANØ Arkitektur. Jesper Danø är ingen vanlig arkitekt. Han har dels en solid hantverksmässig bakgrund som utbildad snickare, dels har han efter arkitektutbildningen arbetat på berömda arkitektbyråer i både Danmark och utomlands. I Spanien var Jesper Danø under en period anställd på Enric Miralles studio i Barcelona och senare i Danmark på Exners Tegnestue, 3XN och SHL. Dessa erfarenheter gör att han är van vid att hantera komplexitet, konstruktion och skeva vinklar,

Den stora ljusa ytan
Inredningen är överraskande ljus och livfull. Man kommer in i den tre våningar höga foajén som hälsar välkommen med en skulptural trätrappa i finurligt sicksack-utförande. På bottenvåningen finns bland annat två separata ljudstudior för musik samt ett kontrollrum. Från studiorna kan man gå direkt ut på den fina gamla gården.

Den andra och tredje våningen är en stor sammanhängande yta som är avsedd för samvaro, undervisning, bibliotek och utställningar. Hyllorna står på hjul, vilket gör det enkelt att ändra funktionen på några få minuter. Här kan upp till 100 elever samlas samtidigt och akustiken regleras bland annat med vitmålade Troldtekt akustikplattor på alla sneda och oregelbundna takytor.

Jesper Danø säger så här om valet av Troldtekt:
”Det var viktigt för mig att inredningen präglades av naturmaterial och jag ville skapa en lugn atmosfär på de öppna våningarna. Därför är plattorna utan fas och det ger taket en råare känsla.

Akustik var en mycket viktig fråga i processen eftersom rummen skulle fungera till både undervisning och social samvaro på en stor sammanhängande yta. Bakom träullen finns ett 10 cm stort hålrum. Akustiken kräver egentligen mer men det har visat sig fungera utmärkt och högskolans användare är nöjda med det fina resultatet.”