Unga möter äldre i nybyggd skola

Sandarnas skola i Göteborg delar byggnad och gemensamma faciliteter med stadens äldreboende. What! arkitektur som ritat projektet har lagt vikt vid hemkänsla och hälsosamma material. Byggnaden är certifierad med Miljöbyggnad Silver och Troldtekt akustikplattor ingår i designen.

Väggbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i skolbggnad

I Göteborgs kommun möts människor över generationsgränserna. För den nybyggda grundskolan Sandarnaskolan med plats för 400 elever och ett äldreboende med 100 nya äldreboenden ska dela byggnad framöver. Det är det första i sitt slag i Sverige där unga och äldre delar matsal, idrottshall och utemiljöer, och projektet är en del av utvecklingen kring den gamla Fixfabriken, där många nya bostäder byggs de här åren.

Skolan är uppdelad på första till tredje våningen och äldreboendet på fjärde till åttonde våningen. Byggnaden är certifierad med Miljöbyggnad Silver, och what! arkitektur står bakom designen.

– Att designa en byggnad för både skolelever och äldre var en intressant utmaning. Vi har fokuserat på tidlösa värden och hållbara material som människor i alla åldrar kan relatera till. Äldreboenden tenderar i allmänhet att kännas mer som ett sjukhus än ett hem. Här har vi särskilt fokuserat på ljusa rum, en sammanhängande materialpalett och ”hemkänsla”, säger Anna Risenfors, arkitekt SAR/MSA på what! arkitektur.

 

Genomtänkta färger och material

Fasaden är utförd i betongelement med inlagda, sandfärgade tegelstenar och fält av glaserade tegelstenar som fångar ljuset och skapar ett färgspel.

– Byggnadens utsida med betong och gjutna tegelstenar är robust och nästan lite pompös. Vi ville betona att skolan och äldreboendet är viktiga byggnader i staden, säger Anna Risenfors.

Inomhus har man arbetat pedagogiskt med att göra det enkelt att orientera sig i alla delar av skolan, och man har lagt vikt vid att skapa en mysig hemkänsla för de äldre, både i den egna lägenheten och i de gemensamma utrymmena, förklarar hon.

– Naturmaterial, särskilt ljusa tallpaneler, finns överallt i byggnadens interiör. Klara och lugna färger livar upp och underlättar orienteringen. Varje våning har sin egen färgskala. Den ljusblå färgen som går igen på räcken och detaljer genom hela projektet för tankarna till Göteborgs historia och matchar bland annat Älvsborgsbron precis utanför byggnaden.

 

Troldtekt som en del av miljöcertifieringen

Anna Risenfors förklarar att det ställdes stränga miljökrav i projektet, där Troldtekt spelade en viktig roll.

– Vi uppskattar att Troldtekt som tillverkare levererar en massa data. Att rita in Troldtekt akustikplattor i projektet och veta att det lever upp till krav på akustik, brand, styrka och liknande gör arbetet mycket enklare för oss.

Både skolor och äldreboenden kräver robusta material. Troldtekt har redan höga standarder, men det var också ett stort plus att det går att måla eller byta ut enskilda plattor.

– Och vi valde Troldtekt eftersom det har snygg materialitet och samspelar med naturmaterialen i byggnaden. Eftersom akustikplattorna kan målas i alla färger var det enkelt att använda Troldtektplattorna för att matcha byggnadens olika färgpaletter och dölja installationer.

I de delar av skolan som är särskilt utsatta för buller, till exempel matsal, musiksal och kreativa lokaler, har man valt designlösningen Troldtekt line-design till väggarna.