Grön skola mitt i Frederiksberg

Skolan på Duevej utmärker sig med att den äldsta delen är bevarad och den nyaste delen är Danmarks första DGNB-certifierade skola, som därmed har höjt ribban för danska skolbyggnader.

Takbeklädnad med akustikplattor från Troldtekt i skolbyggnad
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Den nya utbyggnaden har ritats med stor vikt på helheten och samspelet med omgivningen. Utbyggnaden ligger som en förlängning av de övriga skolbyggnaderna längs Duevej, och från gatan kan man se in i den nedsänkta idrottshallen med fönsterpartier på båda sidor, och på så vis följa livet på skolgården på andra sidan av byggnaden.

Både skolgården och idrottshallen är tillgängliga för stadsborna. I skala och material passar byggnaden in arkitektoniskt i gatubilden. Förutom den flexibla hallen på det nedsänkta våningsplanet rymmer den nya byggnaden undervisningslokaler för de minsta eleverna och överst ligger personalfaciliteterna med utgång till en takterrass.

Ett gott inneklimat är avgörande för inlärningen
Förutom samspelet med omgivningen och några sociala och arkitektoniska kvaliteter har även hållbarhetsprinciper varit avgörande för att byggnaden kunnat tilldelas en DGNB-certifiering – guld med tillägget diamant – för hög arkitektonisk kvalitet.

Återigen har man tänkt på helheten, så att hållbarheten återspeglar sig i inbyggd regnvattenlösning, bärande och välisolerade ytterväggar och naturlig ventilation. Inneklimatet är avgörande för en välfungerande skola, och därför har man valt Troldtekt akustikplattor som ger alla rum en god akustik och som är certifierade enligt hållbarhetsprinciperna Cradle to Cradle. Troldtekt innehåller inga skadliga ämnen och kan komposteras.