Skolan som en stad i staden

Det är långt från gamla tiders strama skolbyggnader till nutidens lekande arkitektur för inlärning.

Skovbakkeskolen
Photo: Thomas Mølvig (architect) & Adam Mørk

Skovbakkeskolen i Odder är en stad i staden med ett torg, gator och rum för fördjupning eller lek. Rummen glider in i varandra och överallt finns nya vinklar och synlinjer till nya ställen. Det är en mycket levande byggnad, formad som fyra plattformar och i två nivåer med det stora gemensamma rummet som samlande punkt.

Den ursprungliga skolan i Odder byggdes 1956 men har med tiden byggts om helt. Dessutom hade tiden sprungit ifrån det statiska rumsliga upplägget med långa raka korridorer. Att renovera en gång till var en dålig väg att gå i en tid med nya skärpta krav på undervisning och trivsel. Byrådet beslutade därför att en helt ny skola skulle uppföras som OPS – Offentligt Privat Samarbejde – och sommaren 2015 presenterades det vinnande projektet.

Det blev arkitekterna från CEBRA som tog hem segern med MT Højgaard och DEAS Ejendomsudvikling. Nu efter två år har skolan varit i bruk länge, medan förskolan Krible Krable Huset håller på att byggas klart. Samtidigt har de sista gamla skolbyggnaderna rivits till de 650 barnens stora förtjusning då de nyfiket har kunnat följa processen på mycket nära håll.

Sadeltak och fina grå toner
Man känner igen den arkitektoniska signaturen som kännetecknar CEBRA i både exteriör och interiör. Byggnaden ger ett vänligt och välkomnande intryck trots sin storlek. Den stora skalan har brutits ned genom att ge fasaderna grå toner och genom att forma enheterna med sadeltak. De många fönstren är placerade i en dynamisk komposition, som för det otränade ögat verkar tillfällig men som naturligtvis har planerats noga. På enskilda ställen skjuter huset ut och träbeklädda partier ger huset ett varmt uttryck som står i kontrast till de annars svala grå fasaderna.

Skolans stora gemensamma rum och många aktiva korridorer innebar akustiskt sett en utmaning av stora mått. Några ställen har mycket högt i tak och gigantiska snedställda ytor, som möts i dramatiska vinklar. Lösningen blev montering av vita Troldtekt akustikplattor, som både visuellt och ljudmässigt ger ett lugn i ”de offentliga områdena”.