Trivsam och hälsosam särskola i London

Snowflake School i London är en ny skolmiljö för barn med särskilda utbildningsbehov och med specialinriktning på elever med svår autism. Skolan rankas högt av den brittiska skolinspektionen Ofsted.

Photo: Gareth Gardener

Patalab Architects fick i uppdrag att konvertera den här spännande byggnaden på Acton High Street i stadsdelen Ealing i London. Byggnaden uppfördes ursprungligen som samlingslokal för Frälsningsarmén innan den gjordes om till en animationsstudio. Mezzaniner i stål ovanpå en sal med fiskbensmönstrad parkett har bidragit till en mängd olika ombyggnationer under åren.

Med tanke på skolans specifika inriktning och kopplingarna mellan autism och ökad ljudkänslighet valde arkitekterna Troldtekt akustikplattor i syfte att främja en lugnande och hälsosam ljudmiljö. ”Det centrala rummet med dubbel takhöjd fungerar väldigt bra som skolans samlingssal. För att minimera efterklangen valde vi att klä den övre halvan med akustikplattor tillverkade av cementbunden träull. Plattornas textur och neutrala färg hjälper också till att göra det här luftiga utrymmet vänligare och varmare”, säger projektarkitekten Sophie Fuller.

I uppdraget till arkitekterna underströks betydelsen av att hålla budgeten så begränsad som möjligt utan att kompromissa med barnens och lärarnas utrymmen. Därför fokuserade man på att återanvända så mycket som möjligt av det befintliga byggnadsmaterialet. Resultatet har blivit en estetisk lösning i flera lager. Det är särskilt tydligt där metallstommarna endast delvis är täckta av gipsskivor och där ljudisoleringen exponeras. Den övre delen av stora salen har också klätts med akustikplattor, vilket gör att det här rummet med dubbel takhöjd känns varmt och inbjudande samtidigt som efterklangen minimeras.

Och välgörenhetsskolans projekt har visat sig synnerligen framgångsrikt. Den omsorgsfullt genomtänkta konverteringen från kontor till skola har skapat en inspirerande lärmiljö som hjälper skolan att bygga ut sin verksamhet på lång sikt, så att Snowflake Schools exceptionella särskoleundervisning kan erbjudas till ännu fler barn och nya områden.

För att följa de arkitektoniska riktlinjerna samt uppfylla brandskydds- och säkerhetskraven blev det nödvändigt att täcka över många delar av byggnadens historia, även om några detaljer finns kvar. Till exempel det ursprungliga trägolvet som användes i monteringshallen, originalledstänger i metall på nya balustrader i plywood samt dörrar och fönster som flyttats till nya placeringar. Man har även adderat ramper och en plattformshiss för att öka tillgängligheten.

För att skapa personalutrymmen på de övre våningarna och nya klassrum rakt under, med den bevarade dubbla takhöjden i mitten, har rumsfördelningen gjorts om. Den stora salen är nu ett gemensamhetsutrymme och fungerar som skolans samlingssal. Den nedre bottenvåningen som ursprungligen utgjordes av en annan stor sal, rymmer nu undervisnings- och lekrum.