Grönt är hoppets färg

En av Danmarks absolut bästa skolor har renoverats, för att byggnaderna bättre skulle spegla den höga undervisningsnivån.

Troldtekt Soender Omme school
Photo: Thomas Mølvig, architect

För några få år sedan var Sønder Omme-skolan en lite dammig version av en typisk folkskola från 1960-talet. Rött tegel och oändliga korridorer med en svag doft av lunchsmörgåsar med leverpastej. Under 2008 påbörjades därför arbetet med att modernisera byggnaderna. En modernisering som tog hänsyn till skolreformen och som minskade gångavstånden till ett minimum.

Den arkitekttävling som genomfördes 2012 vanns av Grønne & Jessen från Varde, och projektet fick en massiv uppbackning. Billund Kommune avsatte 40 miljoner danska kronor till hela processen, som innefattade både renovering, rivningsarbeten och nybyggnation. Det har gjort ett besök på Sønder Omme-skolan, som ligger intill kyrkan, till en helt ny upplevelse.

Sønder Omme-skolan har knappt 300 elever och är en viktig samlande faktor i den lokala miljön. I mars 2016 fick skolan det hedersamma utnämnandet till Danmarks tredje bästa skola. Bara en månad senare invigdes den ”nya” skolan, som förutom en omfattande renovering har fått ett helt nytt centrum – ”Valhall” – och en arkitektritad lekplats.

Färger som arkitektonisk effekt
På den nye byggnaden är fasaderna täckta av sträckmetall, och det finns en helt annan positiv energi kring byggnadskomplexet än tidigare.

När man kommer in i skolan är takhöjden det första man slås av. Här finns massor av volym med eleganta prång och platser att upptäcka. Det nästa man upptäcker är de lysande gröna taken och väggytorna i den stora centrala samlingssalen Valhall. Det är verkligen ett sinnesintryck som biter sig fast. Taken är klädda med målade Troldtekt akustikplattor, som er monterade med skruvar och utan synliga skenor. Den gröna färgen fortsätter på en hög vägg, som förbinder den befintliga byggnaden med den nya tillbyggnaden.

Egentligen uttrycker nog servicechefen Per V. Nielsen ganska exakt den allmänna åsikten om förnyelsen: ”Vi har blivit av med de långa korridorerna och de många trapporna. Allt är mycket enklare nu. När hantverkarna började montera Troldtekt-plattorna var min första tanke: ”De är verkligen mycket gröna!” Nu har jag börjat vänja mig vid dem, och de lyser upp i allt det vita och grå.”

I klassrummen och i inskolningslokalerna används Troldtekt i en mer traditionell och dämpad version. Här har man valt ett mer neutralt visuellt uttryckssätt, men med god förståelse för hur materialen samspelar.