En ny era för Sønderlandsskolen

Historien om Sønderlandsskolen är på många sätt en klassisk berättelse. De första byggnaderna byggdes omkring 1950, och utvidgningen fortsatte i flera omgångar ända fram till 1980-talet. Till sist stod man med en brokig skara byggnader, som inte kunde leva upp till den nya tidens pedagogiska visioner. Något radikalt behövde göras och 2012 beslutades att man skulle slå ihop två skolor och bygga om Sønderlandsskolen.

Troldtekt, Sønderlandsskolen
Photo: Thomas Mølvig, architect

Det har varit en komplicerad process att förvandla den sympatiska men föråldrade arkitekturen till en av landets mest moderna folkskolor. Arkitektbyrån Kjaer & Richter har utfört uppdraget i samarbete med Søren Andersen Arkitekter och Rambøll. Insatserna har burit frukt och hösten 2017 kunde man öppna dörrarna till en ny era i skolans historia.

Den lilla skolan i den stora
En av de utmärkande nyheterna är att skolgården har flyttat upp i ljuset på taket. Arkitekterna beskriver det så här: ”Byggnaden växer så att säga utanför terrängen och tar tag i de omgivande utomhusområdena med trappor och ramper, som kulminerar i ett rekreativt taklandskap som sticker upp ovan stadens tak.”

Inomhus är Torvet skolans dynamiska och pedagogiska mittpunkt. I de fristående möblerna med höga ryggar kan eleverna förkovra sig i grupper eller för sig själva. En stor cirkulär takbelysning förbinder våningarna visuellt och det är direkt kontakt till Multisalen, som på några få minuter kan integreras i Torvet. Man har använt Troldtekt akustikplattor i färgen naturträ och med fin struktur i bl.a. Torvet, de öppna ytorna och klassrummen.

”Valet av Troldtekt baseras på önskemålet om ett rustikt tak med god hållbarhet som fungerar väl materialmässigt med tegel, trä och betong, material som används genomgående på skolan. Ett bra akustiskt inneklimat på skolan var en väsentlig parameter vid valet av system under projekteringen”, berättar Hanne Pedersen, arkitekt MAA.

Tryggt och hemtrevligt är nyckelord i en så stor skola. Därför har byggnaden också brutits ned i mindre enheter. Varje klassrum har en egen ingång och man har gjort mycket för att skapa nischer för umgänge och lek. Dessutom har man arbetat med att skapa transparens i byggnaden. Både mellan ute och inne och från gångytor till undervisningsrum.

”Att taket används till inblåsning ger färre armaturer, och det är därför möjligt att skapa en mer sammanhängande och visuellt lugnare takplatta”, berättar Hanne Pedersen.