Ljudet av trivsel

Man märker det direkt när man kommer in på Søndervangskolan. Här finns en speciell atmosfär som tydligt avspeglar sig i barnens glada ansikten. Man möts av stora leenden och engagerade lärare som inte behöver höja rösten för att få eleverna att lyssna.

För tio år sedan var Søndervangskolan en av de svagaste skolorna i Danmark, mätt i betygsgenomsnitt och den allmänna trivseln. Det var en nedsliten skola i ett utsatt område, som man flyttade bort sina barn från om man hade möjlighet. Den här utvecklingen kunde långsamt vändas med en mycket målinriktad insats och en visionär strategi som bland annat omfattade ett nära samarbete mellan skola och hem.

En lyckad vändning

I dag är Søndervangskolan ett mönsterexempel på en välfungerande, multikulturell skola som i 2017 fick besök av dåvarande statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Lokalerna har renoverats av Friis & Moltke och arkitekterna SMAK har dessutom designat den 1,2 kilometer långa ”rörelsestigen” som löper i korridorerna på hela skolan. Rörelsestigen är en del av Skole+ och med sina varierade aktivitetszoner bidrar den till att motion och lek blir en integrerad del av undervisningen på skolan.

Även klassrummen och andra undervisningsrum har fått flexibla inredningar som underlättar differentierad undervisning. Förutom gemensamma lokaler har mellanstadiet 6 baslokaler med varierande storlek och olika koder.

Överallt har man gjort mycket med den akustiska miljön och Troldtekt akustikplattor i färgen naturträ är en fin bakgrund till korridorernas höga aktivitetsnivå. I särskilda boxar finns klätterrep och lekredskap och här har akustikplattor i svart, grönt, rött och gult monterats. På Søndervangskolan förenas lärande och lek i något större.