Skolan som hållbar plats

På Europas största flodö, strax utanför portarna till Hamburgs innerstad, är skolan inte bara en plats för undervisning, utan även en plats för att leva.

Troldtekt akustikplattor har unika ljudabsorberande egenskaper och säkerställer bra akustik i skolor och utbildningsinstitutioner
Photo: Dipl.-Ing Olaf Wiechers (Engineer)

Den nya byggnaden för Stadtteilschule Wilhelmsburg i Perlstieg rymmer ett högstadium med sju klasser och ett låg- och mellanstadium med fyra klasser per årskurs, en förskola, fritidslokaler som är öppna hela dagen samt en gymnastiksal som ligger i anslutning till en separat idrottshall för totalt 650 elever.

Byggnadskomplexet har belönats med den högsta utmärkelsen (platinacertifikatet) från German Sustainable Building Council (DGNB e.V.) bl.a. för sin ekonomiska, ekologiska och sociokulturella funktionalitet och kvalitet.

Det gemensamma utrymmet med matsal och aula bildar ett ”maritimt centrum” och är skolans centrala del. Det är utformat som en multifunktionell, delbar hall i två våningar med åhörarläktare, angränsande kök i söder och podium i norr.

Arkitekterna har planerat den nya byggnaden som ett undervisnings- och forskningsutrymme med laboratorier, verkstäder, utställningslokaler och ett bibliotek, som ska ge eleverna bättre tillgång till matematiska/naturvetenskapliga och tekniska ämnen samt utbyte med forskare, konstnärer och företrädare för ekonomi och industri.

Särskilt barn och ungdomar från lågutbildade befolkningsgrupper får i den nya skolan möjlighet att utveckla livsperspektiv med tonvikt på ”maritimt liv” och ”vatten”, som bygger på självständiga initiativ, hållbarhet och en kvalificerad utbildning.

Med färgstarka inslag i de långa fönsterpartierna och fasaderna påminner byggnaden om en varvshall eller färgerna på ett containerfartyg. Även de kreativt utformade uteplatserna med en mängd lek-, sport- och rekreationsmöjligheter passar perfekt till det tilltalande och inbjudande totalkonceptet.

Klassrummen är ljusa och öppna. Kulörta golv och färgglada inredningsdetaljer förmedlar en avspänd och trivsam atmosfär. Till det behagliga inomhusklimatet bidrar även Troldtekt-akustikplattorna i tak och väggar, och den ljusa naturtonen hos träullsplattorna kompletterar på ett elegant sätt samtidigt de vita väggarna.