En hälsosam skola med lugn och sammanhang

Norr om Stockholm ligger den nybyggda skolan Töjnaskolan. Eleverna har nu sitt dagliga schema på en dokumenterat hållbar skola som har uppnått certifieringen Miljöbyggnad Silver och där det bästa ramverket för lärande och välbefinnande har skapats.

Photo: Bara Bild

Sollentuna kommun ligger norr om Stockholm och är en kommun som växer, vilket har inneburit att kommunen tvingats expandera med fler förskolor och skolor. En av dem är Töjnaskolan som har fått en helt ny skolbyggnad och idrottshall för att säkerställa kapacitet för de många framtida skolbarnen i området. Bygget startade 2018 och läsåret 2020/2021 kunde Töjnaskolan öppna dörrarna för 650 elever fördelade på tre spår från årskurs 0 till 9.

White Arkitekter har ritat skolan med Erlandsson Bygg som entreprenör.

Töjnaskolan omfattar 7 000 kvadratmeter, och från huvudentrén hamnar du mitt i skolans hjärta. Härifrån kommer man till matsal, bibliotek, musiksal, café och skolans kreativa lärmiljöer som hemkunskap och verkstäder. En central trappa leder upp till de andra våningarna, där bland annat administration, personalrum och laboratorier är belägna.

Idrottshallen är på 2 000 kvadratmeter och har en egen ingång från gatan, men den är även direkt förbunden med skolans hjärta.

Naturlighet och färger

Tonvikt har lagts vid att använda naturmaterial för att skapa lugn och sammanhang. Till exempel har trälameller monterats på väggarna, vilket skapar en varm och trivsam atmosfär i kombination med de övriga materialen. Till taken har Troldtekt akustikplattor valts, där plattornas färg anpassats till de enskilda rummen – alla i dämpade och naturliga nyanser.

Troldtekt har även monterats på väggarna i skolans idrottshall. Detta hjälper till att säkerställa att ljudnivån från eleverna som deltar i idrottsaktiviteter inte blir störande. Dessutom är Troldtekt ett robust material som inte tar skada av till exempel hårda bollskott.

För att markera de delar av skolbyggnaden som har en tydlig funktion har starka färger använts. I korridorer och liknande hålls färgerna mer neutrala för att fungera under en längre tid.

En hållbar skola

Töjnaskolan har byggts utifrån hållbarhetscertifieringen Miljöbyggnad Silver. Denna har använts som checklista under hela processen i förhållande till bland annat materialval. Fokus har framför allt legat på att skapa ett bra inomhusklimat, eftersom det har stor inverkan på elevernas koncentration och lärande.

Troldtekt är en Cradle to Cradle-certifierad akustiklösning och bidrar till 20 procent av kriterierna i Miljöbyggnad, däribland kriterierna ljudmiljö och utfasning av farliga ämnen.