Tor zur Welt

Ljudabsorberande träullsplattor från Troldtekt används ofta som akustiktak i skolor och utbildningsinstitutioner
Photo: Hagen Stier + Dipl.-Ing. Olaf Wiechers