Snickarskola med X-faktor

Tradium Randers ligger i stadens nordvästliga industrikvarter. Mitt bland den lite anonyma bebyggelsen har man byggt en verkstadsbyggnad som i all sin enkelhet är ett litet mästerverk. Det är Erik Arkitekter, som har ritat den nya snickarskolan och lett renoveringen av de intilliggande byggnaderna.

Troldtekt Tradium Randers
Photo: Thomas Mølvig, architect

Tradium är namnet på en stor utvecklingsorienterad yrkesskola med över 3 000 elever och 500 anställda. Byggnaderna ligger på sju olika adresser, däribland Hobro, Kolind och Randers. Tradium Randers är i sig ett utbildningsmässigt kraftcenter som kom till genom en fusion 2010 mellan Handelsskolen Minerva och Randers Tekniske Skole.

Tektonik och transparens
Planlösningen för den nya friliggande skolbyggnaden är väldigt enkel. En kvadrat med en cirkel i mitten och en tvärgående axel med huvudingång mot öster. Enkelt och symmetriskt som en urgammal symbol. Ändå ger byggnaden ett spännande arkitektoniskt intryck, både utvändigt och invändigt. Konstruktionerna kan avläsas direkt, materialen är välkända och form och innehåll stämmer väl överens.

Nybyggnaden rymmer bl.a. två stora och flexibla snickarverkstäder med fem meter breda portöppningar utåt, maskinverkstad, kontor och gemensamma rum. Byggnaden präglas av enkelhet, öppenhet, massor av dagsljus samt stora torg och promenadstråk, samtidigt som man har arbetat med transparens, arbetsflöde och wayfinding. Akustiken är självklart en viktig parameter i verkstäderna och det har man löst på ett fint sätt genom att montera ett stort antal ljusa Troldtektplattor både på väggar och i tak.

Stora limträkonstruktioner bidrar till att skapa en inspirerande verkstadsmiljö. De utmärker sig både ute som pelare och inne som synliga konstruktioner. Byggnadens inre präglas av stora öppna rum med högt i tak. Det ger gott om plats för framtidens snickare att spika och bygga sina projekt i full skala 1:1.