Modern studiemiljö kräver god akustik

Utbildningsinstitutionen UCN i Aalborg har fått kraftigt utökade lokaler, vilka bidrar med goda villkor för eleverna, både i undervisningen och i de mer informella arbetsrummen. Från arkitekternas sida har man dessutom fokuserat på hållbarhet och ett bra inomhusklimat.

Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Bakgrunden till tillbyggnaden på 3200 m2 är en önskan att skapa en gemenskap mellan alla tekniska utbildningar i samma byggnad, för att få naturliga synergieffekter mellan olika årskurser och olika utbildningar. Speciellt den nya sociala studie- och utvecklingsmiljön har varit mycket i fokus i anbudstävlingen, som vanns av Kærsgaard & Andersen A/S i Aalborg. Den nya helheten har skapats med stor respekt för befintliga byggnader, och skillnaden i marknivå för grunden har utnyttjats för att skapa spännande rymd i den öppna arbetsmiljön (som kallas plug and study).

UCN önskade funktionella och flexibla byggnader, vilket ställer stora krav på material och inomhusklimat. Dessutom har arkitekterna arbetat mycket med ljud, ljus, transparens och visuell kontakt. Rumsutformningen är mycket varierande med både långa synlinjer och mer intima rum. Troldtekt har använts som genomgående material för taket, vilket säkrar god akustik och ger ett bra arkitektoniskt sammanhang. Ytan är lugn och ger samma slags materialkänsla till rummen som trä och betong. UCN i Aalborg har med den nya byggnaden fått en modern och framtidsorienterad miljö, som inbjuder till både studier och social samvaro både inom- och utomhus.