Frisk luft ger samma inlärningseffekt som ett extra skolår

Eleverna presterar mycket bättre när luften har hög kvalitet. Det visar ett försök från Vallensbæks skola, där man monterade ett ventilationstak från Troldtekt. Taket ger optimal ventilation och frisklufttillförsel, och minskar energiförbrukningen betydligt jämfört med konventionella lösningar.

Troldtekt, Vallensbæk Skola
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Inlärning ligger i luften på Vallensbæks skola – bokstavligt talat. Ett försök utfört av forskaren Søren Terkildsen från DTU Byg, visar att bra luftkvalitet ökar elevernas inlärningsförmåga kraftigt. Två sjätteklasser deltog i försöket, där klassrummen försågs med ventilationstak från Troldtekt. De två klasserna testades i danska och matematik i två omgångar: En gång under en vecka då lågtrycksventilationen var i drift, och en gång under en vecka när ventilationen inte var igång. Eleverna fyllde också i en enkät med 16 frågor om inneklimatet och det egna välbefinnandet.

Fler uppgifter och färre fel
Generellt visade testerna att elevernas koncentrationsförmåga ökade. I det förbättrade inneklimatet hann eleverna fem procent fler uppgifter och gjorde hälften så många fel.
– När vi jämför de två resultaten ser vi att eleverna klarar sig 10 % bättre i en miljö med bra luftkvalitet. Räknat på tio års skolgång motsvarar det ett års extra inlärning, säger Søren Terkildsen. Han försvarade sin avhandling i september 2013 och arbetar idag som vvs- och ventilationsingenjör hos företaget ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører i Hellerup.

Innan det nya ventilationssystemet installerades på Vallensbæks skola, kunde CO2-koncentrationen vara över 2 000 miljondelar (ppm) när eleverna befann sig i klassrummet. 2 000 ppm är dubbelt så högt som det rekommenderande gränsvärdet. När Troldtekts ventilationstak hade installerats, uppmättes CO2-koncentrationen konstant till under 900 ppm.

Lågt tryck ger perfekt blandning
Søren Terkildsen betonar fördelen med att Troldtekt ventilation arbetar med lågt tryck.
– Luften blåses in långsamt och fördelas jämnt. Det ger en perfekt blandning av friskluft och använd luft, som inte inträffar när luften blåses in med högre tryck från ett fåtal tilluftsdon. Samtidig ger lösningen varken drag eller oljud, säger han. Försöket i Vallensbæk påvisar ytterligare en tydlig fördel med Troldtekt ventilation: Lösningen förbrukar upp till 70 procent mindre energi än konventionella ventilationssystem. 

Bidrar med nya kunskaper
DTU Bygs försök på Vallensbæks skola utfördes inom ramen för Plan C – ett strategiskt samarbete mellan Köpenhamns och Vestegnens kommun samt ett antal företag inom energi, cleantech, byggnation och rådgivning. Målet med Plan C är att skapa kunskaper och ramar för att främja och framtidssäkra energirenoveringar i huvudstadsregionerna.