Arkitektur med kontraster

Vuxenutbildningsorganisationen Vestegnen HF och VUC i Rødovre har sin verksamhet i en framträdande byggnad som med ett unikt och modernt uttryck på ett fint sätt kompletterar övriga byggnader i Rødovre centrum.

Troldtekt Vestegnens HF VUC
Photo: Helene Høyer Mikkelsen, architect

Byggnaden har en tydligt kubisk form som förstärks av de lodräta, skimrande aluminiumlamellerna på fasaden. Nyanser i grått och guld, kombinerat med bakomliggande färgade plattor, ger lätthet och djup åt byggnadens exteriör. Fasadens variationer ger en unik identitet utvändigt – men även invändigt är kontrasterna tydliga. Också här man låtit materialens egenskaper ligga till grund för upplevelsen av de olika rummen. Golvytan är en genomgående komponent, vilket gör att variationen av de övriga materialen framträder tydligare.

Enkel planlösning
De olika våningarna är organiserade så att atriet är den sammanknytande delen, vilket betonas med hjälp av de dekorativa trälisterna på tak och väggar. Undervisningslokalerna är placerade i kubens hörn och har stora glaspartier både mot fasaden och mot atriet. Mellan lokalerna har man lämnat rum för mer flexibel undervisning i form av grupparbeten och individuell fördjupning. Klassrummen och trapphusen har en mycket enkel inredning, med rena, råa material, som betong och gråa Troldtektplattor.

”Alla klassrum plus de två trapphusen mot norr och söder har en enkel utformning med rena, råa material som kontrasterar mot atriets mjuka, varma och inbjudande inredning”, säger Marianne Dampe Raun från H+Arkitekter A/S.

Kontrasterna mellan de ”svala” trapphusen och klassrummen och de varma ytorna i atriet är mycket konsekvent genomförda och ger unik karaktär åt de olika utrymmena. Även akustiken och belysningen har använts på ett medvetet sätt, och bidrar till att förstärka arkitekturen.