Dynamisk miljö med flytande gränser

DGNB Guld-certifierad skolbyggnad som ger ett välkomnande intryck

I Danmark experimenteras det friskt med utformning av nya skolor. Just nu finns det en tydlig trend att låta trä vara det dominerande materialet – både i huvudkonstruktion, fasad och som ljuddämpning.

Vrå Skole og Børnehus är ett bra exempel på den senaste tidens utveckling. Byggnaden bidrar till att skapa en helt ny samlingsplats i Vrå, där gränsen mellan lärande, kultur, idrott, rörelse och fritid suddas ut och där alla är välkomna – oavsett ålder och intressen.

Det är arkitektbyråerna AART och JAJA som står bakom projektet. De har hämtat inspiration från naturen och skogen, med trä som ett karaktärsgivande inslag både invändigt och utvändigt.

Vrå Skole og Børnehus är uppfört i samarbete med Idrætscenter Vendsyssel. Komplexet utgörs av ett antal mindre byggnader uppförda runt ett centralt beläget ”hjärterum”. Denna lösning bidrar till att koppla samman utomhusmiljö, entré, idrottshall, bibliotek, förskola, ämnessalar och hemklassrum, samtidigt som man skapar en öppen och trivsam atmosfär.

Differentierad akustik

Riis Akustik i Holbæk har varit ljudteknisk rådgivare, och ägaren Claus Riis berättar följande om projektet:

– Redan från början hade vi en tät dialog med kunden för att anpassa den akustiska regleringen efter den förväntade användningen och samtidigt uppfylla gällande byggregler. ”Hjärterummet”, som förbinder de fyra avdelningarna, var svårast rent akustiskt, eftersom det är en öppen gemensamhetsyta med en centralt belägen trappa och samtidigt ska kunna användas i undervisningssammanhang. Dessutom ska delar av det stora, öppna rummet kunna användas till grupparbeten.

Cementbunden träull var ett naturligt val, eftersom det uppfyller de höga kraven på ljuddämpning och samtidigt tillgodoser önskemålet om ett naturligt och varmt uttryck, där trä spelar en viktig roll såväl utvändigt som invändigt.

Resultatet är ett varmt och lugnt uttryck med lagom dämpad akustik. Mätningar i den färdiga byggnaden har visat att vi lyckats uppnå önskad akustisk kvalitet.

Vrå Skole og Børnehus har uppnått DGNB-certifiering på guldnivå.

Förutom själva skolan finns här idrottshall, förskola, bibliotek och fritidsgård.

På alla takytor har man monterat Troldtekt i naturträ med ultrafin struktur. I idrottshallen har både väggar och tak klätts med koksgrå akustikplattor. I ”hjärterummet” har man använt Troldtekt akustik Plus.